MMPI®-2 – KURS ROZSZERZONY – VI EDYCJA SZKOLENIA

mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA PRZEKROCZENIE LIMITU MIEJSC PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO WSTRZYMANE DO CZASU WERYFIKACJI RZECZYWISTEJ ILOŚĆ UCZESTNIKÓW. ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT MAILOWY. 23-24 października 2021 r.

Termin

ON-LINE platforma ZOOM

Miejsce

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

INFORMACJE O SZKOLENIU: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które już pracują z testem MMPI®-2 i chciałyby pogłębić swoją wiedzę lub tych, które uczestniczyły we wprowadzającym kursie Zasady stosowania i interpretacji MMPI®-2 (omawiającym najważniejsze informacje o teście i kanonach postępowania diagnostycznego) W trakcie warsztatów zostaną dokładniej zaprezentowane skale i podskale testu w odniesieniu do różnorodnych zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych, zaburzeń afektywnych, psychotycznych oraz syndromów psychoorganicznych. Omówione będą również zasady interpretacji złożonych i nietypowych wyników.  

PLAN SZKOLENIA:

  1. Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości–2 (MMPI®–2) w diagnozie klinicznej i nieklinicznej.
  2. Stosowanie kwestionariusza MMPI®–2 w charakterystyce cech osobowościowych.
  3. Obliczanie wyników.
  4. Charakterystyka skal zawartych w MMPI®–2: skale podstawowe, Podskale Harrisa – Lingoesa, Podskale Si, Skale treściowe, Składowe skal treściowych, 5 skal psychopatologii osobowości, Ogólny opis osobowości, Zrestrukturyzowane skale kliniczne.
  5. Interpretacja wyników uwzględniająca powiązania skal klinicznych z grupami podskal oraz skal dodatkowych. Korelacje między wynikami.
  6. Wybrane przykłady wyników dla konkretnych zaburzeń.

  INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Mgr Andrzej Janiak w latach 1991-2017 był pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek). Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych, gdzie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego. Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP. W latach 1989 oraz 1991 – udział w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena. Zdobyte uprawnienia: certyfikat psychoterapeutyczny Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1999) oraz 2. stopień specjalizacji klinicznej (2006). Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu: – podstaw diagnostyki klinicznej, – podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym. – wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej. W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni. Od 2006 r. uczył specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, absolwentów jednolitych studiów magisterskich, znających tę metodę diagnostyczną lub chcących się nauczyć posługiwania i interpretacji MMPI®-2. Na szkoleniu będą przedstawione także zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI®-2 Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.  W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich. 

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT: 480 zł. przy wpłacie do 23 września 2021 r., 520 zł po 23 września 2021 r. Zniżka dla studentów IV i V roku jednolitych studiów magisterskich:400zł. przy wpłacie do 23 września 2020 r., 430 zł po 23 września 2021 r.

Dane do wpłaty:

Akademia Psyche Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych 

31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6

06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

CZAS TRWANIA Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę  i 8.00 – 14.30 w niedzielę. Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 23 września 2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

UWAGA: TRZEBA MIEĆ ZAINSTALOWANY PROGRAM ZOOM

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).