NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

24-25 marca 2018 r.

Termin

Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

Miejsce

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

OSOBA PROWADZĄCA:

Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie z aktualną wiedzą na temat zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci oraz ćwiczenie umiejętności rozpoznawania oznak krzywdzenia i udzielania pomocy psychologicznej

TEMATYKA SZKOLENIA:

1. Zagadnienia wprowadzające
kwestie terminologiczne, prawne i psychologiczne definicje wykorzystania seksualnego
socjodemograficzna charakterystyka zjawiska
stereotypy wokół zjawiska seksualnego wykorzystywania dzieci

2. Zagadnienie normatywności zachowań seksualnych u dzieci, czyli jak i rozróżniać normatywne zachowania seksualne dziecka od zachowań seksualnych będących skutkiem wykorzystania przez dorosłego

3. Somatyczne, psychologiczne i behawioralne oznaki seksualnego wykorzystywania u dzieci

4. Bezpośrednie i odległe skutki seksualnego wykorzystywania : model Finkelhora, zespół stresu pourazowego jako konsekwencja traumatycznego wydarzenia

5. Postępowanie diagnostyczne w sytuacji podejrzenia o seksualne wykorzystanie dziecka : etapy diagnozowania, sposoby zbierania informacji

7. Rodzina z problemem kazirodztwa w aspekcie tzw. kryzysu ujawnienia: reakcje dziecka i rodziny na ujawnienie podejrzenia seksualnego wykorzystania dziecka

8. Tworzenie planu interwencji i pomocy psychologicznej wobec dziecka seksualnie wykorzystywanego

 

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich), pedagogiki oraz innych specjalistów związanych z interwencją kryzysową.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich, IV i V roku pedagogiki.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa, pedagoga lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

KOSZT:

390 zł – w terminie do 24 lutego 2018 r.

420 zł – po 24 lutego 2018 r.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

UWAGA: Po 3 marca 2018 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

LICZBA GODZIN:

15 godzin dydaktycznych (sobota 10-17; niedziela: 9-15)

FORMA ZAJEĆ:

wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

Przewidywana liczna uczestników: 20

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl
Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).