NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA CZ I

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

12-13 stycznia 2019 r.

Termin

Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

Miejsce

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

UWAGA: WE WSPÓŁPRACY Z CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH PRZYGOTOWALIŚMY FINANSOWANIE NASZYCH SZKOLEŃ DLA PSYCHOLOGÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

WIĘCEJ: 

https://academiapsyche.pl/finansowanie-szkolen/

 

OSOBA PROWADZĄCA:

Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu                    i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

CEL SZKOLENIA: 
Zapoznanie z aktualną wiedzą na temat zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci oraz ćwiczenie umiejętności rozpoznawania oznak krzywdzenia i udzielania pomocy psychologicznej

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Zagadnienia wprowadzające
  kwestie terminologiczne, prawne i psychologiczne definicje wykorzystania seksualnego
  socjodemograficzna charakterystyka zjawiska
  stereotypy wokół zjawiska seksualnego wykorzystywania dzieci
 2. Zagadnienie normatywności zachowań seksualnych u dzieci, czyli jak i rozróżniać normatywne zachowania seksualne dziecka od zachowań seksualnych będących skutkiem wykorzystania przez dorosłego
 3. Somatyczne, psychologiczne i behawioralne oznaki seksualnego wykorzystywania u dzieci
 4. Bezpośrednie i odległe skutki seksualnego wykorzystywania : model Finkelhora, zespół stresu pourazowego jako konsekwencja traumatycznego wydarzenia
 5. Postępowanie diagnostyczne w sytuacji podejrzenia o seksualne wykorzystanie dziecka : etapy diagnozowania, sposoby zbierania informacji
 6. Rodzina z problemem kazirodztwa w aspekcie tzw. kryzysu ujawnienia: reakcje dziecka i rodziny na ujawnienie podejrzenia seksualnego wykorzystania dziecka
 7. Tworzenie planu interwencji i pomocy psychologicznej wobec dziecka seksualnie wykorzystywanego

 

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich), pedagogiki oraz innych specjalistów związanych z interwencją kryzysową.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich, IV i V roku pedagogiki.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa, pedagoga lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

KOSZT:

450 zł – w terminie do 12 grudnia 2018 r.

480 zł – po 12 grudnia 2018 r.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

UWAGAPo 19 grudnia 2018 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

 

LICZBA GODZIN:

15 godzin warsztatowych, w sobotę w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 9:00 – 13.00 (z przerwą na kawę)

 

FORMA ZAJEĆ:

wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

 

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

Przewidywana liczna uczestników: 20

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PODSTAWOWYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZASAD ORGANIZACJI SZKOLENIA:

Podstawowe informacje o szkoleniach

 

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).