NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

Kraków 6-7 grudnia 2014

Termin

KRAKOWSKIE CENTRUM PSYCHOLOGICZNE SALVATE ul. WRZESIŃSKA 6/7

Miejsce

NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA

Kraków 6-7 grudnia 2014

MIEJSCE: KRAKOWSKIE CENTRUM PSYCHOLOGICZNE SALVATE ul. WRZESIŃSKA 6/7


Osoba prowadząca: dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Informacje o osobie prowadzącej:
Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Cel szkolenia:
Zapoznanie z aktualną wiedzą na temat zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci oraz ćwiczenie umiejętności rozpoznawania oznak krzywdzenia i udzielania pomocy psychologicznej


Tematyka zajęć:

1. Zagadnienia wprowadzające

  • kwestie terminologiczne, prawne i psychologiczne definicje wykorzystania seksualnego
  • socjodemograficzna charakterystyka zjawiska
  • stereotypy wokół zjawiska seksualnego wykorzystywania dzieci

2. Zagadnienie normatywności zachowań seksualnych u dzieci, czyli jak i rozróżniać normatywne zachowania seksualne dziecka od zachowań seksualnych będących skutkiem wykorzystania przez dorosłego

3. Somatyczne, psychologiczne i behawioralne oznaki seksualnego wykorzystywania u dzieci

4. Bezpośrednie i odległe skutki seksualnego wykorzystywania : model Finkelhora, zespół stresu pourazowego jako konsekwencja traumatycznego wydarzenia

5. Postępowanie diagnostyczne w sytuacji podejrzenia o seksualne wykorzystanie dziecka : etapy diagnozowania, sposoby zbierania informacji

7. Rodzina z problemem kazirodztwa w aspekcie tzw. kryzysu ujawnienia: reakcje dziecka i rodziny na ujawnienie podejrzenia seksualnego wykorzystania dziecka

8. Tworzenie planu interwencji i pomocy psychologicznej wobec dziecka seksualnie wykorzystywanego

Forma zajęć: wykład, zajęcia warsztatowe
Koszt: 290 zł przy płatności do 30 listopada.

320 zł przy płatności po 30 listopada.
Czas trwania: łącznie 15 godzin dydaktycznych, w sobotę w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 10:00 – 13.30 (z przerwą na kawę)
Przewidywana liczna uczestników: 20
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 20 listopada, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl
Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).