DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO – NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNE CZ. I

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

9-10 grudnia 2017 r.

Termin

Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

Miejsce

SZKOLENIE JEST REKOMENDOWANE PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

TEMATYKA SZKOLENIA:
1. WPROWADZENIE: na czym polega diagnoza psychologiczna, jak określić cel
i zakres badania, uprawnienie psychologa i pacjenta/klienta

2. WYBÓR NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH: jak dokonać wyboru i czym kierować się przy wyborze poszczególnych metod

3. OMÓWIENIE WYBRANYCH NARZĘDZI (TESTÓW) WYKORZYSTYWANYCH W DIAGNOZIE FUNKCJI POZNAWCZYCH:

a) WAIS (R)-PL – omówienie budowy testu, badanie testem (ćwiczenia), obliczanie wyników, stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania

b) Test Bentona – omówienie budowy testu, badanie testem (ćwiczenia), obliczanie wyników, stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania

c) Test Płynności Figuralnej Ruff’a – omówienie budowy testu, badanie testem (ćwiczenia), obliczanie wyników, stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania (propozycja własna interpretacji)

d) DUM – omówienie budowy testu, badanie testem (ćwiczenia), obliczanie wyników, stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania

4. OPIS UZYSKANYCH WYNIKÓW – opracowanie wyników, opis wyników poszczególnych testów, przygotowanie opinii psychologicznej w zakresie funkcjonowania poznawczego osoby badanej.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: 

Mgr Beata Pępkowska jest psychologiem klinicznym oraz psychologiem wojskowym. Posiada certyfikat interwenta kryzysowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz uprawnienia superwizora w zakresie interwencji kryzysowej. Od 2004 r. pracuje jako kierownik Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Krakowie. Pracuje również w PZP jako psycholog kliniczny, gdzie prowadzi terapię psychologiczną oraz wykonuje diagnozę pacjentów poradni. Przez ponad 10 lat prowadziła zajęcia z metod diagnozy psychologicznej w ramach studiów podyplomowych Psychologii Transportu UJ. Posiada doświadczenie w pracy na oddziałach ogólnopsychiatrycznym, neurologicznym oraz oddziale leczenia nerwic.

Posiadane uprawnienia:

Certyfikat interwenta kryzysowego i uprawnienia superwizora PTP;
Psycholog kliniczny I st.;
Psycholog transportu – uprawnienia do badań kierowców;
Uprawnienia do badania osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni.

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich) pragnących udoskonalić warsztat pracy w zakresie diagnozy funkcjonowania poznawczego. W trakcie warsztatu omówione zostaną wybrane metody diagnostyczne pozwalające na opis funkcjonowania poznawczego osób badanych.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

KOSZT: 370 zł. przy wpłacie do 10 listopada 2017 r.; 400 zł. przy wpłacie do 17 listopada 2017 r.; 430 zł przy wpłacie po 17 listopada 2017 r.. 

Zniżki dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich: 320 zł. przy wpłacie do 10 listopada 2017 r. i 350 zł przy wpłacie po 10 listopada 2017 r.

CZAS TRWANIA: łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00 – 16.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 17 listopada 2017 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 

Pobierz formularz zgłoszenia

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PODSTAWOWYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZASAD ORGANIZACJI SZKOLENIA:

Podstawowe informacje o szkoleniach

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).