DIAGNOZA ZMIAN W MÓZGU

dr n. med. Maciej Jakuciński

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.

Termin

Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom

Miejsce

SZKOLENIE PRAKTYCZNE DLA PSYCHOLOGÓW, NEUROPSYCHOLOGÓW, LEKARZY, LOGOPEDÓW, NEUROLOGOPEDÓW:

PROWADZĄCY:

Dr n. med. Maciej Jakuciński – lekarz medycyny, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki obrazowej, które rozwija uczestnicząc w operacjach neurochirurgicznych oraz w nowych projektach operacji pod kontrolą obrazu radiologicznego.
Jako znawca radiologii bardzo często zapraszany jest do prowadzenia zajęć z tego zakresu:
– w Uniwersytecie Medycznym w Warszawie dla studentów II Wydziału Lekarskiego,
– w Uniwersytecie Medycznym w Warszawie dla studentów anglojęzycznych,
– dla lekarzy w studium podyplomowym (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego),
– dla uczestników podyplomowego szkolenia specjalizacyjnego psychologów klinicznych z zakresu neuropsychologii.

Dr Jakuciński pełni funkcje:
– kierownika specjalizacji lekarzy w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej,
– zastępcy Koordynatora w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,
– Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Centrum Neuroradiochirurgii Gamma Knife w Warszawie.
Od lat współpracuje z Oddziałem Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.
Jest autorem i współautorem artykułów oraz rozdziałów książek z zakresu diagnostyki obrazowej.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, neuropsychologów, logopedów i lekarzy. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii i wydziału lekarskiego.

TEMATYKA SZKOLENIA: Współczesna neuroradiologia daje wiele możliwości badania ośrodkowego układu nerwowego opartych na różnych zjawiskach fizycznych. Wybór konkretnej metody diagnostyki obrazowej uzależniony jest nie tylko od wskazań medycznych, ale także i od dostępności danej metody badania. Celem kursu jest omówienie poszczególnych metod diagnostyki obrazowej od klasycznego RTG poprzez tomografię komputerową, rezonans magnetyczny po techniki takie jak PET- TK i PET- MR, przedstawienie przypadków klinicznych chorób typowych oraz pułapek diagnostycznych. Wiedza ta ma szczególne znacznie w interpretacji poszczególnych badań obrazowych oraz pozwala na wybór metody diagnostycznej, która w najlepszy sposób zobrazuje podejrzewaną patologię.

1. Podstawowe wiadomości na temat obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego: podstawy fizyki, rodzaje tomografów rezonansu magnetycznego, wskazania oraz przeciwwskazania do badania, nowe możliwości.

2. Podstawowe wiadomości na temat obrazowania za pomocą tomografu komputerowego: podstawowy fizyki, rodzaje tomografów komputerowych, wskazania oraz przeciwwskazania do badania, nowe możliwości.

3. Anatomia radiologiczna mózgowia: MR vs TK – podobieństwa i różnice obrazowania.

4. Podstawowe jednostki chorobowe oraz stany zagrożenia życia w badaniu MR i TK.

5. Choroby otępienne: MR czy TK. Diagnostyka różnicowa.

6. Hybrydy: PET-TK oraz PET-MR – podstawy obrazowania oraz korzyści płynące z stosowania zaawansowanych badań obrazowych.

KOSZT: 390 zł w I terminie płatności

420 zł w II terminie płatności

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 10 października 2015, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

CZAS TRWANIA: łącznie 17 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00-15.00 w niedzielę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).