ZE WZGLĘDU NA ZBYT MAŁĄ ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ SZKOLENIE NIE ODBĘDZIE SIĘ W PLANOWANYM TERMINIE. BĘDZIEMY CZEKAĆ NA KOLEJNE ZGŁOSZENIA, BY MÓC USTALIĆ INNY TERMIN PODSTAWY ORGANIZACJI FUNKCJONALNEJ MÓZGU – PERSPEKTYWA NEUROPSYCHOLOGICZNA – I EDYCJA SZKOLENIA

dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka

Prowadzący

ON-LINE

Forma Prowadzenia Szkolenia

13 - 14 kwietnia 2024 r.

Termin

platforma ZOOM

Miejsce

TEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Koncepcja bloków funkcjonalnych OUN. Rola sieci neuronalnej.
 2. Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów korowych OUN.
 3. Funkcje korowe  versus podkorowe 
 4. Organizacja funkcjonalna pól I, II i III rzędowych – omówienie na przykładach.
 5. Drogi percepcji, przetwarzania i przechowywania informacji w zakresie różnych modalności, np.; percepcji słuchowej, percepcji czuciowej, percepcji wzrokowej
 6. Funkcje pamięci, rodzaje i sposoby przetwarzania informacji pamięciowych oraz ich badanie.
 7. Funkcje językowe i komunikacyjne –specyficzne cechy mowy a lokalizacja i specjalizacja w zakresie poszczególnych funkcji językowych w OUN. 
 8. Funkcje wzrokowo-przestrzenne.
 9. Funkcje motoryczne i psychomotoryczne.
 10. Procesy  uwagi i  Funkcje wykonawcze.
 11. Emocje i Zachowanie w aspekcie specyficznej organizacji funkcjonalnej mózgu.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Neuropsycholog, specjalista psycholog kliniczny, doświadczony, wieloletni praktyk w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej dorosłych i młodzieży.

Starszy specjalista neuropsycholog w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie, opiekun staży specjalizacyjnych, koordynator praktyk oraz wolontariatów dla psychologów i studentów psychologii.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Neurobiologii i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Inicjator i opiekun Sekcji Terapii Neuropsychologicznej Koła Naukowego Pragma. Realizuje wiele projektów naukowo-terapeutycznych grupowych i indywidualnych, między innymi zajęcia dotyczące funkcjonowania pamięci, grupy wsparcia i inne zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rozwojową i nabytą dysfunkcją OUN, np. z autyzmem, zmianami pourazowymi i demencją.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu neuropsychologii, realizatorka projektów naukowo-badawczych, współpracująca z oddziałami specjalistycznymi klinicznymi i badawczo-naukowymi.

UCZESTNICY :

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

 

ZAŚWIADCZENIA:

Nauczyciele szkolenia zaświadczenie, pomocnicy podniesienia tłumaczeń zawodowych, zatrudnieni przez Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

UWAGA 1:  Organizator szkoleń nie zapewnia Uczestnikom prezentacji ze szkolenia.

KOSZT: 650 zł, przy wpłacie do 13 marca 2024 r. Po 13 marca 2024 r. 700 zł.

dane do płatności:

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche

ul. Wrzesińska 6/6   31-031 Kraków

59 1240 1431 1111 0011 3440 2221

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę. Godziny: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z krótkimi przerwami).

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 13 marca 2024 r.  nie będzie dokonywany zwrot opłaty za szkolenie.

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).