PODSTAWY TERAPII SANDPLAY (WARSZTAT)

Władysław Gazołyszyn, ukraiński psycholog (dyplom nostryfikowany w Polsce), psychoterapeuta, analityk grupowy, lider i superwizor Grup Balinta (www.psychoterapewt.com.ua)

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

do ustalenia z instytucją zamawiającą

Termin

Jest to szkolenie zewnętrzne, organizowane dla instytucji lub ośrodka

Miejsce

INFORMACJE O PROWADZĄCYM:

Wykształcenie zawodowe:

1997 r. – ukończył studia Psychologia Stosowana w Tarnopolskim Eksperymentalnym Instytucie Edukacji Pedagogicznej;

1999 r. – ukończył studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej na Lwowskim Uniwersytecie Medycznym, na Wydziale Psychiatrii i Psychoterapii;

1999 r. – ukończył kurs psychodramy prowadzony przez Ukraińskie Stowarzyszenie Pracowników Społecznych na Donieckim Uniwersytecie Medycznym;

2004 r. – ukończył kurs podstawowy analizy grupowej, a w 2006 r. kurs analizy indywidualnej organizowane przez Ukraińskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów;

2009 r. – ukończył kurs podstawowy superwizyjny prowadzony przez Europejską Federację Psychoterapeutów Psychoanalitycznych;

2010 r. – uzyskał Certyfikat Psychoterapeuty Psychodynamicznego Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, a w 2014 r. został superwizorem analizy grupowej w Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Psychoanalityków Ukrainy;

2010 r. – ukończył szkolenie w Polskim Stowarzyszeniu Balintowskom i po egzaminach został Liderem Grup Balinta, a w 2015 r. superwizorem Grup Balinta;

2013 r. – ukończył edukacyjny kurs dla prowadzących grupy w oparciu o marzenia senne, prowadzony przez Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Psychoanalityków; Ukrainy, we współpracy z Włoskim Stowarzyszeniem Balintowskim;

 

Miejsca pracy:

– Tarnopolski Eksperymentalny Instytut Edukacji Pedagogicznej na Wydziale Psychologii Klinicznej – wykładowca psychologii;

– Medyczny Uniwersytet w Tarnopolu – przewodniczący oddziału psychologicznego wsparcia studentów;

– Przychodnia Psychologiczna w Tarnopolu (założyciel – 2006 r.), Przychodnia Psychoterapeutyczna w Tarnopolu (założyciel – 2010 r.).

 

Organizacja międzynarodowych projektów:

– szkolenie dla Liderów Grup Balinta realizowane przez Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Psychoanalityków Ukrainy przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego;

– szkolenie w Terapii Sandplay realizowane przez Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Psychoanalityków Ukrainy przy wsparciu Niemieckiego Stowarzyszenia Terapii Sandplay;

– szkolenie w zakresie analizy jungowskiej realizowane przez Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Psychoanalityków Ukrainy przy wsparciu kijowskiej grupy rozwoju psychologii analitycznej;

 

Przynależność do stowarzyszeń psychoterapeutycznych:

Ukraińskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów; opiekun i szef Sekcji Terapii Sandplay w Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Psychoanalityków Ukrainy;

członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoterapii Grupowej i Procesu;

członek Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

 

Inne strony internetowe związane z działalnością prowadzącego szkolenie:

www.balint.com.ua

www.pisok.com.ua

 

INFORMACJE O WARSZTACIE:

Dora Kalff, założycielka Sandplay Therapy, analityczka jungowska, uczennica Carla Gustawa Junga – dokonała fuzji psychologii głębi wraz z teoriami dotyczącymi leczącej funkcji zabawy i sformułowała teorię rozwoju Self u dziecka w oparciu o doświadczenia londyńskiej lekarki, Margaret Lowenfeld.

Według Carla Gustawa Junga, który opracował podejście psychologii analitycznej, człowiek dąży do rozwoju w procesie indywiduacji. Może on być rozumiany jako stawanie się świadomym swojej całości (pełni). (…) Owa całość (Self) dziecka pierwotnie zawiera się w Self matki. W fazie jedności matka dbając o potrzeby narodzonego dziecka zaspokaja własne i jego Self w obrębie swojego ciała, obdarzając dziecko poczuciem bezwzględnego bezpieczeństwa i miłości. W kolejnym etapie rozwoju Self dziecka odseparowuje się od Self matki. Bezpieczeństwo osiągnięte przez dziecko na tym etapie daje podwaliny dla trzeciego etapu rozwoju Jaźni dziecka, który rozpoczyna się pod koniec drugiego roku życia. Na tym etapie Self dziecka łączy się z jego nieświadomością, co manifestuje się w przejawianych przez dziecko symbolach całości. Wówczas dziecko bawi się, rysuje lub maluje, używając prastarego języka symboli. Mogą do nich należeć reprezentacje figur geometrycznych, głównie koła lub kwadratu…

Podczas warsztatu Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami psychoterapii sandplay: jednostka matka-dziecko, separacja, reakcje psychiczne dziecka w sytuacjach wcześniej utraty…

Piaskownica będzie służyć jako pole służące zapoznaniu się z problemem dziecka i rodziny, by badać głębsze poziomy uczuć, głównie te nieuświadamiane, najczęściej przejawiane przez osoby u których występują problemy dotyczące przywiązania

Będą też omawiane przypadki kliniczne pacjentów i skuteczność pracy z wykorzystaniem metody piaskownicy oraz przebieg samej terapii…

 

Harmonogram warsztatu

 

Pierwszy dzień:

Wykład o historii terapii sandplay

Warsztat – praca grupy w metodzie sandplay

Przykłady pracy klinicznej z pacjentem

Warsztat – kontynuacja pracy grupy w metodzie sandplay

Grupa refleksji

 

Drugi dzień:

Wykład o specyfice reagowania emocjonalnego dziecka w doświadczeniu wczesnej utraty matki

Przykład pracy z pacjentem

Warsztat – kontynuacja pracy grupy w metodzie sandplay

Refleksje grupy związane z metodą

KOSZT: Jest to szkolenie organizowane na zamówienie danej instytucji. Prosimy o kontakt telefoniczny: 606681595 lub mailowy: academiapsyche@wp.pl

 

CZAS TRWANIA: łącznie 17 godzin warsztatowych, szczegóły deo ustalenia. Liczba godzin może być mniejsza.

 

Pobierz formularz zgłoszenia

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).