PROCES KOREKTY PŁCI W TEORII I PRAKTYCE

mgr Jonasz Wethacz

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.

Termin

Miejsce

MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane w późniejszym terminie.

Mgr Jonasz Wethacz jest psychologiem (specjalność kliniczna i neuropsychologia), absolwentem Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Temat pracy magisterskiej: ,,Kim byłem – kim jestem – kim będę? Analiza biegu życia osoby transseksualnej typu K/M”.

Posiada dorobek naukowy w tematyce transseksualizmu: kilkanaście wystąpień na konferencjach ogólnopolskich, kilka nagród za wygłaszane prelekcje, koordynuje projekty naukowo – badawcze.

 Wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych:

 •  ,,Obraz własnego ciała w kontekście zaburzeń tożsamości płciowej (transseksualizm K/M i M/K)” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Oko w oko z… cielesnością”, 11 – 12.05. 2012 r., Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie;
 •  ,,Modus operandi seryjnego mordercy seksualnego – śmiercionośny popęd okiem profilera” na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Śląska Konferencja Psychologii Śledczej”, 19.04.2013 r., Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 •  ,,Grzech sodomski vs. przykazanie miłości do bliźniego – stereotypowe spojrzenie na osoby homoseksualne i transseksualne okiem wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Oko w oko ze… stereotypami”, 21 – 22.05. 2013 r., Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie;
 •  ,,Więźniowie własnych ciał. Transpłciowość K/M – studium przypadku” na Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej ,,Psyche – Ciało – (Nie)doskonałość”, 23.05.2013 r., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 •  ,,Hetero/homo/biseksualny transseksualista, czyli o orientacji seksualnej osób transpłciowych typu K/M. Studium przypadku” na I Ogólnopolskiej Konferencji ,,Transgender Transdyscyplinarnie”, 28 – 29.05.2013 r., Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 •  ,,Sytuacja osób transseksualnych – w społeczeństwie czy poza nim?” na konferencji ,,Kultura wykluczenia?”, 15 – 17.11.2013 r., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 •  ,,Transseksualizm okiem nie – transseksualnych: wiedza społeczeństwa na temat zaburzeń tożsamości płciowej” na IV Ogólnopolskiej Studencko – Doktoranckiej Konferencji Naukowej ,,Psychodebiuty”, 6 – 7.12.2013 r., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 •  ,,Ciało niechciane – transseksualizm typu K/M. Opis przypadków” na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Wokół Ciała”, 04.04.2014 r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 •  ,,Transseksualizm typu K/N w okresie adolescencji: nieurodziwa chłopaczyca czy atrakcyjna femme fatale – opis przypadku” na II Ogólnopolskiej Konferencji ,,Transgender Transdyscyplinarnie, 15 – 16.04.2014 r., Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 •  ,,Transseksualizm: aktywność seksualna osób na różnych etapach procesu korekty płci. Studium przypadku” na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Oko w oko z… seksualnością”, 09.05. 2014 r., Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie;
 •  ,,W obcym ciele: związek psyche – soma w aspekcie transseksualności” na V Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej ,,Psyche – Ciało – (Nie)zależność”, 15.05.2014 r., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

Nagrody za wygłoszone prelekcje:

 •  zdobycie Pierwszej Nagrody za wygłoszenie referatu pt. ,,Więźniowie własnych ciał. Transpłciowość K/M – studium przypadku” na Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej ,,Psyche – Ciało – (Nie)doskonałość”, 23.05.2013 r., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 •  zdobycie Nagrody Publiczności za wygłoszenie referatu pt. ,,Więźniowie własnych ciał. Transpłciowość K/M – studium przypadku” na Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej ,,Psyche – Ciało – (Nie)doskonałość”, 23.05.2013 r., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 •  zdobycie Nagrody Publiczności za wygłoszenie referatu pt. ,,Transseksualizm: aktywność seksualna osób na różnych etapach procesu korekty płci. Studium przypadku” na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Oko w oko z… seksualnością”, 09.05. 2014 r., Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie;
 •  zdobycie Drugiej Nagrody za wygłoszenie referatu pt. ,,W obcym ciele: związek psyche – soma w aspekcie transseksualności” na V Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej ,,Psyche – Ciało – (Nie)zależność”, 15.05.2014 r., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 •  zdobycie Nagrody Publiczności za wygłoszenie referatu pt. ,,W obcym ciele: związek psyche – soma w aspekcie transseksualności” na V Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej ,,Psyche – Ciało – (Nie)zależność”, 15.05.2014 r., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

Obecnie kontynuuje naukę w Szkole Terapii Seksualnej prof. Lwa – Starowicza oraz jest uczestnikiem studiów doktoranckich.

Pracuje na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie, w Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera Synthesis (terapie indywidualne z dziećmi z Zespołem Aspergera) oraz w Centrum Seksuologii Lew – Starowicz (diagnoza i terapia transseksualizmu). Współpracuje z warszawską fundacją na rzecz osób transpłciowych ,,Transfuzja” (indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób transpłciowych) oraz jest konsultantem w nowo powstałym projekcie ,,Pomoc Młodym” (konsultacje dla adolescentów i młodych dorosłych LGBTQI).

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, lekarzy, pedagogów i osób o pokrewnych specjalnościach zajmujących się zawodowo tą tematyką lub nią zainteresowanym. Zapraszamy też studentów.

TEMATYKA SZKOLENIA:

I. Płeć w aspekcie biologicznym i społeczno – kulturowym.

II. Wprowadzenie w tematykę transseksualizmu.

III. Standardy obowiązujące w aspekcie procesu korekty płci w Polsce i na świecie.

IV. Proces korekty płci w aspekcie prawnym:

a. prawne podstawy korekty płci,

b. proces sądowy o ponowne ustalenie płci,

c. procedura wymiany dokumentów,

d. małżeństwo, rodzicielstwo, adopcja, rozwody,

e. ustawa o uzgadnianiu płci.

V. Medyczna korekta płci:

a. kuracja hormonalna,

b. operacje chirurgiczne.

VI. Konsekwencje korekty płci.

VII. Proces korekty płci na świecie.

 Koszt 200 zł – DO DNIA 20.02.2015R. (UWAGA: ŁĄCZNA CENA ZA OBA SZKOLENIA ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIACH 7 I 8 MARCA WYNOSI 350 zł).

220 zł – po dniu 20.02.2015r. (UWAGA: ŁĄCZNA CENA ZA OBA SZKOLENIA PO 20.02 wynosi 380 zł).

CZAS TRWANIA: łącznie 10 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji z kursu po 20 lutego, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).