RODZINY W KRYZYSIE – DIAGNOZA I INTERWENCJA KRYZYSOWA

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

5-6 listopada 2016r.

Termin

Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

Miejsce

SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

OSOBA PROWADZĄCA: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

CEL SZKOLENIA :
Zapoznanie uczestników możliwością zastosowania koncepcji kryzysu i interwencji kryzysowej w odniesieniu do rodziny w dwóch aspektach:
indywidualnym – rodzina jako system wsparcia dla osoby w kryzysie
systemowym – kryzys systemu rodzinnego

TEMATY:
•    Rodzina jako system wsparcia dla osoby w kryzysie: analiza właściwości system rodzinnego,  zabezpieczających indywidualne potrzeby członka rodziny
•    Rozróżnianie dysfunkcjonalności systemu rodzinnego od kryzysu w rodzinie
•    Rodzaje kryzysów w rodzinie
•    Teoria stresu rodzinnego i interwencji w systemie rodziny według . Mc Cubbina
•    Diagnoza rodziny oraz czynników ryzyka i czynników ochronnych przed niepomyślnym przebiegiem  kryzysu;  traumagram i genogram jako metody zbierania informacji o rodzinie
•    Wskazania do interwencji kryzysowej w rodzinie , opracowywanie planu pomocy psychologicznej w zależności od etapu i oceny stopnia kryzysu w rodzinie
•    Interwencja kryzysowa  w rodzinie: model równowagi, model poznawczy, model psychospołeczny

LICZBA GODZIN:  15 godzin dydaktycznych (sobota 10-17; niedziela: 9-15)
FORMA ZAJEĆ: wykład, zajęcia warsztatowe
KOSZT:
390 zł – w terminie do 5 października 2016r.
420 zł – po 5 października 2016r.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa, pedagoga lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 
CZAS TRWANIA: 15 godzin dydaktycznych, w sobotę w godzinach: 10.00-17.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 9:00 – 15:00 (z przerwą na kawę)
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15 października 2016r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PODSTAWOWYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZASAD ORGANIZACJI SZKOLENIA:

Podstawowe informacje o szkoleniach

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).