JAK ROZPOZNAWAĆ CZY ZABURZENIA SĄ NATURY PSYCHICZNEJ CZY NEUROLOGICZNEJ

dr nauk przyr. Ewa Fersten

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

9-10 maja 2015r.

Termin

NOWA SIEDZIBA Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, Kraków, ul. Ładna 4-6

Miejsce

Dr nauk przyr. Ewa Fersten – specjalista II st. z zakresu psychologii klinicznej – neuropsychologii.
Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne nabyte w Klinice Neurochirurgii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, a od kilku lat w Klinice Nowotworów Układu Nerwowego Instytutu-Centrum Onkologii; współpracuje także z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej.
Główny obszar zainteresowań to diagnostyka procesów poznawczych, wykonawczych oraz regulacji emocjonalnej pacjentów z różnymi patologiami w obrębie mózgowia (guzy nowotworowe, zaburzenia krążenia mózgowego, poszerzenie układu komorowego (wodogłowie), urazy czaszkowo-mózgowe). Ważną częścią pracy klinicznej i badawczej pozostaje poszukiwanie dodatkowych wskaźników kwalifikacji pacjentów z poszerzonym układem komorowym do założenia układu drenującego, symptomatologia zaburzeń osobowości, mogąca być pierwszym zwiastunem patologii układu nerwowego, diagnoza różnicowa zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neuropsychologicznym; od kilku lat także zagadnienie wpływu różnych metod neuroobrazowania na drogę dojścia i doszczętność zabiegów resekcyjnych przeprowadzanych z powodu guzów mózgu położonych w okolicach elokwentnych mózgu oraz rola śródoperacyjnego monitorowania funkcji poznawczych na jakość życia pacjentów po tego typu zabiegach.
Dr Fersten Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z neuropsychologii dla studentów uczelni wyższych, wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu diagnozy psychologicznej w SWPS oraz szkolenia specjalizacyjne dla psychologów klinicznych z zakresu neuropsychologii. Jest autorką wielu publikacji w prasie naukowej oraz doniesień na zjazdach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów i neuropsychologów. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

TEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Rozpoznanie różnicowe – rozstrzygnięcie hipotez o przyczynach zmian
  (czynność prowadzona w celu określenia stanu zdrowia i czynników warunkujących ten stan)
 2. Diagnoza – traktowana jako proces diagnostyczny i jako wynik tego procesu (powiązanie z podejściem do diagnozy neuropsychologicznej)
 3. Obraz kliniczny zaburzeń– zaburzenia czynnościowe czy wynikające z dysfunkcji OUN?
 4. Diagnoza nozologiczna – jako etap wstępny – i konieczny – rozpoznania różnicowego
 5. Rola układu limbicznego w regulacji procesów emocjonalnych i wynikające z tego implikacje diagnostyczne
 6. Okolice przedczołowe – jako struktury warunkujące mechanizmy aktywacji człowieka
 7. Zaburzenia mechanizmów aktywacji – konsekwencje kliniczne
 8. Diagnoza różnicowa – jako czynnik zbliżający do etiologii zaburzeń
 9. Etiologia zaburzeń – obraz kliniczny – diagnoza różnicowa
 10. Badanie neuropsychologiczne jako ważny składnik diagnozy różnicowej

KOSZT: 390 zł – do dnia 25.04.2015r.
420 zł – po dniu 25.04.2015r.

CZAS TRWANIA: łącznie 20 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji z kursu po 25 kwietnia, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).