SZKOLENIE W PLANOWANYM TERMINIE ZOSTAŁO ODWOŁANE. PROSIMY O DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ OSÓB ZAINTERESOWANYCH BY MÓC PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE W INNYM TERMINIE SAMOBÓJSTWA – DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I POMOC PSYCHOLOGICZNA – VII EDYCJA SZKOLENIA

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

2 kwietnia 2022 r

Termin

ON-LINE platforma ZOOM

Miejsce

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

  • Problematyka suicydalna u młodzieży a kryzys adolescencyjny
  • Specyfika zachowań suicydalnych u młodzieży
  • Sygnały zagrożenia suicydalnego i wyzwalacze zachowań suicydalnych charakterystyczne dla młodzieży
  • Diagnoza nastolatka z zachowaniami suicydalnymi z wykorzystaniem modelu syndromu presuicydalnego Ringela
  • Różnicowanie pomocy psychologicznej w zależności od etapu rozwoju tendencji suicydalnych:  przed próbą samobójczą, po próbie samobójczej (nastolatek i jego rodzina), po dokonanym samobójstwie (rodzina, grupa rówieśnicza)
  • Prewencja i postwencja suicydalna  – tworzenie systemy pomocy

 

FORMA ZAJEĆ: wykład, zajęcia warsztatowe

 

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:

Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

 

UCZESTNICY:

Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich), pedagogiki oraz innych specjalistów związanych z interwencją kryzysową.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich, IV i V roku pedagogiki.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa, pedagoga lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową.

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.

 

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

 

FORMA ZAJEĆ: wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

 

KOSZT:

370 zł – w terminie do 2 marca 2022 r.

400 zł – po 2 marca 2022 r.

Dane do wpłaty:

Akademia Psyche Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych 

31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6

06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

 

CZAS TRWANIA: 10 godzin dydaktycznych (10.00 -19.00 z przerwą obiadową i krótkimi przerwami).

 

Przewidywana liczna uczestników: 20

 

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 2 marca 2022 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

 

UWAGA: TRZEBA MIEĆ ZAINSTALOWANY PROGRAM ZOOM

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).