SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA W DIAGNOZIE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.

Termin

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce, ul. Ładna 4-6/5 Kraków

Miejsce

Prowadzący: mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć
Specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, pracownik Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

UCZESTNICY: Psycholodzy mający doświadczenie w stosowaniu Testu Inteligencji Wechslera dla Dorosłych
Dodatkowo: studenci IV i V roku psychologii
ZAKRES SZKOLENIA:
Przedstawienie możliwości stosowania Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych do diagnozy neuropsychologicznej.
Wskazanie możliwości wykorzystania jednej z najczęściej stosowanych metod psychologicznych w diagnostyce neuropsychologicznej.
Szkolenie składa się z części wykładowej oraz analizy przypadków.
W części pierwszej zaprezentowane zostaną m.in.:
– podstawowe zasady wykorzystania WAIS – R w klinicznej diagnozie neuropsychologicznej;
– analiza poszczególnych testów tworzących Skalę Wechslera z perspektywy neuropsychologicznej;
– krytyczna analiza dotychczasowych prób tworzenia tzw. „wskaźników organiczności”.
W drugiej części szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z praktycznymi możliwościami zastosowania zdobytych informacji na podstawie analizy przypadków klinicznych.

KOSZT: 260 zł
Zniżki dla członków Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce: 220 zł
Studenci: 200 zł

UWAGA: Z POWODU WSPÓLNEJ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZE STOWARZYSZENIEM PSYCHOLOGÓW SĄDOWYCH W POLSCE,

DOWÓD WPŁATY PROSIMY PRZESŁAĆ NA ADRES: academiapsyche@wp.pl

natomiast WPŁAT ZA SZKOLENIE PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO:

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW SĄDOWYCH W POLSCE

ul. Ładna 4-6/5 31-444 Kraków

konto: Bank PKO BP 63102029060000140201289735
CZAS TRWANIA: łącznie 10 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).