SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA WAIS-R – ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI

mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

30.09-01.10 2017r.

Termin

Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

Miejsce

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

PLAN SZKOLENIA:

1. Podstawy teoretyczne i psychometryczne Skali Inteligencji Wechslera oraz możliwości jego zastosowania.

2. Procedura badania z uwzględnieniem kontaktu z pacjentem psychiatrycznym, zasady wstępnego opracowania wyników oraz ogólne zasady interpretacji psychometrycznej.

3. Charakterystyki poszczególnych podtestów skali werbalnej:

1) Wiadomości, 2) Powtarzanie Cyfr, 3) Słownik, 4) Arytmetyka, 5) Rozumienie, 6) Podobieństwa

i czynnościowej:

1) Braki w Obrazkach, 2) Porządkowanie Obrazków, 3) Klocki, 4) Układanki, 5) Symbole Cyfr.

4. Zasady interpretacji z uwzględnieniem różnic między skalami czynnościową i werbalną oraz grupami podtestów. Określanie profilu.

5. Zaburzenia psychotyczne i schizofreniczne oraz ich diagnostyka na wybranych przykładach.

6. Charakterystyka niektórych syndromów psychoorganicznych na wybranych przykładach.

7. Wpływ czynników emocjonalnych na jakość uzyskanych wyników na wybranych przykładach pacjentów neurotycznych, depresyjnych i reakcji kryzysowych.

8. Charakterystyka niektórych zaburzeń osobowości na wybranych przykładach.

PROWADZĄCY:
Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. pracuje w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Specjalizuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego, zajmując się diagnostyką, psychoterapią indywidualną i grupową: prowadzi grupę terapeutyczną, psychoedukację, psychorysunek).
Od 1993 do 2000 był też zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych przy ul. Skarbowej 4 i Krakowskiej 39 (prowadzenie psychoterapii grupowej i psychorysunku, psychoterapii indywidualnej, diagnostyki dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego).
Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.
W latach 1989 i 1991 uczestniczył w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.

Zdobyte uprawnienia:
1996 r. – I-szy stopień specjalizacji klinicznej
2006 r. – II-gi stopień specjalizacji klinicznej
1999 r. – uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:
– podstaw diagnostyki klinicznej,
– podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w Szpitalu im. Babińskiego),
– wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej,
– wykorzystania psychorysunku w terapii pacjentów psychiatrycznych.

W latach 1999 – 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni.
Od 2006 r. uczy specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych. Szkoli także psychologów pracujących w zawodzie w ramach dodatkowych zapotrzebowań i zamówień; okazjonalnie przeprowadza szkolenia także dla innych grup zawodowych (np. społecznych kuratorów sądowych) z podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz elementów psychoedukacji.

 

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczony dla psychologów, absolwentów, znających tę metodę diagnostyczną lub chcących się nauczyć posługiwania i interpretacji Skalą Inteligencji Wechslera.
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii
jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich.

 

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

 

Koszt: 370 zł przy płatności do 31.08.2017r.
400 zł przy płatności po 31.08.2017r.

Dla studentów psychologii:

320 zł przy płatności do 31.08.2017r.

350 zł przy płatności po 31.08.2017r.

 

Czas trwania: łącznie 18 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00-16.00 w niedzielę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 7 września 2017 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 

 

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).