SPECYFIKA DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ W KLINICE NEUROCHIRURGII

dr nauk przyr. Ewa Fersten

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.

Termin

Miejsce

Dr nauk przyr. Ewa Fersten – specjalista II st. z zakresu psychologii klinicznej – neuropsychologii.
Dr Fersten ma wieloletnią praktykę kliniczną (Klinika Neurochirurgii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN obecnie Klinika Nowotworów Układu Nerwowego Instytutu-Centrum Onkologii; współpraca z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej).

Główny obszar jej zainteresowań: diagnoza procesów poznawczych, wykonawczych oraz regulacji emocji pacjentów z różnymi patologiami w obrębie mózgowia. Należą do nich:
– guzy nowotworowe,
– zaburzenia krążenia mózgowego,
– poszerzenie układu komorowego (wodogłowie),
– urazy czaszkowo-mózgowe.
Obszary działalności klinicznej i badawczej:
– diagnoza różnicowa zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neuropsychologicznym.
– poszukiwanie dodatkowych wskaźników kwalifikacji pacjentów z poszerzonym układem komorowym do założenia układu drenującego,
– symptomatologia zaburzeń osobowości, jako zwiastunów patologii układu nerwowego,
– zagadnienie wpływu różnych metod neuroobrazowania na drogę dojścia i doszczętność zabiegów resekcyjnych przeprowadzanych z powodu guzów mózgu położonych w okolicach elokwentnych mózgu,
– rola śródoperacyjnego monitorowania funkcji poznawczych na jakość życia pacjentów po tego typu zabiegach.
Od wielu lat prowadzi:
– zajęcia dydaktyczne z neuropsychologii dla studentów uczelni wyższych,
– wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu diagnozy psychologicznej w SWPS,
– szkolenia specjalizacyjne dla psychologów klinicznych z zakresu neuropsychologii.
Jest autorką wielu publikacji w prasie naukowej oraz doniesień na zjazdach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

KOSZT: 230 zł.
CZAS TRWANIA: łącznie 10 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

MIEJSCE: Na terenie Krakowa, będzie podane po zebraniu się grupy osób chętnych.
Przewidywana liczna uczestników: 20

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).