SPECYFIKA DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ W KLINICE NEUROLOGII

dr n. med. Anna Barczak – neuropsycholog kliniczny

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.

Termin

Miejsce

Dr n. med. Anna Barczak specjalizuje się w neuropsychologicznej diagnozie chorób neurozwyrodnieniowych. Od 13 lat pracuje w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSW w Warszawie, pod kierunkiem prof. Marii Barcikowskiej. Głównymi obszarami zainteresowań są: choroba Alzheimera, Łagodne Zaburzenia Poznawcze i rzadkie postaci otępień uwarunkowanych genetycznie. Współpracuje ściśle z zespołem neurologów, psychiatrów, psychoterapeutów oraz genetyków i neuroradiologów.
Jest współautorką ok. 20 publikacji, w tym również rekomendacji rozpoznawania i leczenia otępienia IGERO Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego (PTA). Zajmuje się szkoleniem lekarzy i psychologów w zakresie diagnostyki neuropsychologicznej chorób otępiennych, prowadzi zajęcia dla psychologów w ramach specjalizacji klinicznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny WUM (English Divison). Członek PTA, Sekcji Alzheimerowskiej PTN, współpracuje z Warszawskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim.

Jest członkiem kadry prowadzącej kurs z psychologii klinicznej organizowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=525

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

Koszt 230 zł.

CZAS TRWANIA: łącznie 10 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

MIEJSCE: Na terenie Krakowa, będzie podane po zebraniu się grupy osób chętnych.
Przewidywana liczna uczestników: 20
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).