METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ W CODZIENNEJ PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

31.01-01.02 2015r.

Termin

Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków

Miejsce

PROWADZĄCY: mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć, specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, pracownik Krakowskiego Centrum Psychologicznego SALVATE i Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ADRESACI: Psycholodzy i studenci V roku psychologii
OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom podstawowych metod diagnostycznych, które mają zastosowanie w diagnostyce neuropsychologicznej.

Prezentacja metod zostanie poprzedzona krótkim wstępem dotyczącym istoty badania neuropsychologicznego oraz zasad interpretowania wyników testów. Uczestnicy poznają różnicę między badaniem „organiki” a badaniem neuropsychologicznym i dowiedzą się czemu tzw. „triadę organiczną” lepiej odłożyć na półkę.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane zarówno próby neuropsychologiczne mieszczące się w nurcie diagnozy eksperymentalno – klinicznej, jaki i testy psychometryczne, posiadające aktualne polskie normy oraz możliwości łączenia obu grup metod.

W drugim dniu uczestnicy będą mogli praktycznie przećwiczyć analizę wybranych metod (w zależności od zainteresowania uczestników) oraz zapoznać się z analizą przypadków wybranych z praktyki klinicznej.

KOSZT: 290 zł – płatne do dnia 15.01.2015r.

320 zł – płatne po 15.01.2015r.
CZAS TRWANIA:

31.01: 10.00 – 14.00

1.02: 10.00 – 19.00

Łącznie 15 godzin warsztatowych,
Przewidywana liczna uczestników: 20
MIEJSCE:  Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE, ul. Wrzesińska 6/7 Kraków

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15 stycznia 2015r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).