ZASTOSOWANIE SKALI INTELIGENCJI WECHSLERA W DIAGNOZIE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.

Termin

Miejsce

ZASTOSOWANIE SKALI INTELIGENCJI WECHSLERA W DIAGNOZIE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ
Prowadzący: mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć, specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, pracownik Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Adresaci: Psycholodzy i studenci IV – V roku psychologii mający doświadczenie w stosowaniu Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych

Zakres szkolenia:
Szkolenie przedstawia możliwości stosowania Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych do diagnozy neuropsychologicznej.
Szkolenie składa się z części wykładowej oraz analizy przypadków.

W części pierwszej zaprezentowane zostaną m.in.:

  •  podstawowe zasady wykorzystania WAIS–R w klinicznej diagnozie neuropsychologicznej;
  •  analiza poszczególnych testów tworzących Skalę Wechslera z perspektywy neuropsychologicznej;
  •  krytyczna analiza dotychczasowych prób tworzenia tzw. „wskaźników organiczności”.

W drugiej części szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z praktycznymi możliwościami zastosowania zdobytych informacji na podstawie analizy przypadków klinicznych.

Koszt 200 zł
Czas trwania: łącznie 10 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Miejsce: Na terenie Krakowa, będzie podane po zebraniu się grupy osób chętnych.

Przewidywana liczna uczestników: 20

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).