SZKOLENIE WPROWADZENIE DO MINDFULNESS

mgr Małgorzata Jakubczak, POLIM

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.

Termin

Miejsce

Wykład i warsztaty z mindfulness „Wprowadzenie do praktyki mindfulness”

Prowadzenie: Małgorzata Jakubczak
Prezes Polskiego Instytutu Mindfulness (POLIM).

Dni mindfulness są wydarzeniem towarzyszącym trzeciej edycji Szkolenia nauczycielskiego MBSR, dającego międzynarodowy certyfikat uprawniający do nauczania tej metody.

Termin będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.

Miejsce: Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE, ul. Wrzesińska 6/7 Kraków

Koszt całości: 250 zł
Koszt wykładu: 25 zł

Przewidywana liczba uczestników warsztatów: 20
Uwaga: w przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 15 maja, nie będą zwracane opłaty.
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Cel szkolenia:
• Osobiste doświadczenie praktyki mindfulness, jej formy, przebiegu i działania
• Praktyczne zapoznanie się uczestników zajęć z metodami i technikami rozwijania mindfulness

Metody pracy: Aktywne, wymagające zaangażowania ze strony uczestników:
• Trening – ćwiczenie praktycznych umiejętności.
• Ćwiczenia o charakterze formalnym
o skanowanie ciała:
o uważny ruch, pełna obecność podczas chodzenia
o medytacja w pozycji siedzącej – obserwacja bieżącej chwili.
• Ćwiczenia nieformalne
• Ćwiczenia indywidualne i w małych grupach
• Dyskusja i wymiana doświadczeń w kręgu

PRZEBIEG ZAJĘĆ

09.00 -09.10
Powitanie, przedstawienie się Prowadzącej przedstawienie celu i planu spotkania

09.10 – 09.15
Zasady udziału:

  • Jesteśmy obecni, świadomi potrzeb własnych i innych uczestników.
  • Podążamy za instrukcjami prowadzących.
  • Zabieramy głos w kręgu ( głośno do wszystkich).
  • Słuchamy, gdy inni mówią.
  • Mówimy otwarcie i tylko to, co chcemy powiedzieć.
  • Powstrzymujemy się od komentarzy i polemiki wobec wypowiedzi innych uczestników.
  • Zgłaszamy pytania i wątpliwości na bieżąco.

09.15 – 09.40
Krąg Otwarcia

09:40 – 09:55
Wprowadzenie / powtórzenie pojęcia mindfulness
Medytacja – jak rozumiesz to słowo, z czym się Ci kojarzy
Czym się charakteryzuje medytacja mindfulness
Koncentracja + awareness

09:55 – 10:10
Obserwacja oddechu ( ćwiczenie + inquiry)
Techniki koncentracji na oddechu

10:10- 10:20
Przedstawienie 3 formalnych technik medytacyjnych
Skanowanie ciała / Uważny ruch / medytacja w pozycji siedzącej
Pytania i/lub wątpliwości

10:20 – 10.45
Skanowanie ciała
Inquiry + notatka

10:45 – 11.05
Postrzeganie zmysłowe
Woreczek z „cosiami”
Ćwiczenie + wymiana

11.05- 11:35
Uważny ruch – mindfull yoga
enquiry

11.35 – 11.45
Zwrotnice / przestrzeń na oddech
Czego się o sobie dowiedziałam/ łem w tej części warsztatu

11:45 – 12.00
Czego się o sobie dowiedziałam/ łem w tej części warsztatu/ ćwiczenie w parach

12.00-12.30
PRZERWA

12.30-12.40
Przestawianie zwrotnic
Ćwiczenie z krótkim wprowadzeniem, komentarzem

12.40-13.10
Obecność w bieżącej chwili – medytacja na siedząco
Pozycje medytacyjne / Ciało / oddech / słuchanie
Inquiry

13.10-13.20
Świadomość wewnętrzna
Myśli i emocje jako wzajemnie powiązane ze sobą przejawy aktywności umysłu

13.20-13.50
Praca z myślami / myśli wywołujące określone uczucia / pogłębiające stres
Ćwiczenie góry

13.50 – 14.20
Praca z emocjami / jak sobie radzę + ćwiczenie „koło ratunkowe”
Ćwiczenie z alterego

14.20 – 14.40
Medytacja w pozycji siedzącej
Pełen proces

14.40 -15.25
Krąg zamknięcia / Zaproszenie do refleksji ew. pytań, może się jakieś ujawniły
Co wynoszę z warsztatu.
Co było moim najwyraźniejszym doświadczeniem Czego się z tego doświadczenia dowiedziała/łem o sobie, co mnie zaskoczyło, efekt Aha!

15.25 – 15.30
Podziękowanie, pożegnanie

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).