TEST SORTOWANIA KART Z WISCONSIN

mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

25 luty 2017 r.

Termin

Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

Miejsce

SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

Test Sortowania Kart z Wisconsin (Wisconsin Card Sorting Test, WCST) jest testem behawioralnym, stosowanym w diagnozie neuropsychologicznej do oceny pamięci operacyjnej oraz funkcji wykonawczych. Nadaje się do badania osób dorosłych, dzieci i młodzieży, zarówno zdrowych jak i dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Jego twórcą był Esta A. Berga, a test miał służyć badaniu giętkości nastawień, rozumowania i myślenia abstrakcyjnego. Dzięki wrażliwości na dysfunkcje płatów czołowych, narzędzie to pozwala diagnozować planowanie strategiczne, zorganizowane przeszukiwanie, zdolność do używania informacji zwrotnych dla zmiany: nastawień poznawczych, ukierunkowania zachowań na cel i modulowania reakcji impulsywnych. Obniżone wyniki WCST odnotowuje się m. in. w zaburzeniach ogniskowych mózgu, schizofrenii (nawet przed wystąpieniem choroby), chorobie dwubiegunowej, czy depresji.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zapoznanie się z wykonaniem testu

Ćwiczenia wykonania testu

Analiza przypadków

Ćwiczenia w interpretacji wyników

WAŻNA INFORMACJA:

Szkolenie opiera się w dużej części na wykonywaniu badań testem. Badania będą wykonywane w parach, na jedną parę Uczestników powinien przypadać jeden test. Prowadząca ma 3 egzemplarze, które będą udostępnione na szkoleniu. Jest to jednak niewystarczająca ilość testów, by jeden egzemplarz mógł przypadać na parę Uczestników. Część Uczestników powinna dysponować swoimi testami WCST. Prosimy przy zgłoszeniu o informację o możliwości dysponowania własnym testem na szkoleniu.

FORMA ZAJĘĆ:

wykład, ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:

mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert uzyskała tytuł specjalisty psychologii klinicznej w 1985 r., od 1974 roku pracowała w Instytucie Neurologii Akademii Medycznej w Krakowie, a po likwidacji Instytutu przez około 20 lat w Klinice Neurochirurgii potem też przez 20 lat w Klinice Neurologii CM UJ. Ma uprawnienia do nauczania Testu Sortowania Kart z Wisconsin (brała udział w normalizacji tego testu do warunków polskich, podobnie jak i Testu WAIS-R(PL) dla osób starszych oraz Inwentarza Samooceny Spielbergera). Kilkakrotnie prowadziła autorskie kursy z zakresu neuropsychologii klinicznej, w których brali udział psychologowie z całej Polski. Od początku istnienia specjalizacji wykładała na kursach teoretycznych, prowadziła staże i była kierownikiem specjalizacji wielu psychologów z całej Polski. Od około 15 lat jest biegłym sądowym. Jest autorką lub współautorką około 40 prac naukowych, brała udział w wielu konferencjach naukowych jako uczestnik i prelegentka. 
Obecnie jest szczęśliwą emerytką (od 1.01.2015.), nadal pracuje w swoim prywatnym gabinecie (od 1999 roku), w Centrum Neurologii, oraz w Unicardii.

UCZESTNICY:

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT:

320 zł, przy wpłacie do 31 stycznia 2017 r. Po 31 stycznia 2017 r. 350 zł.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA:

Łącznie 10 godzin warsztatowych, w godzinach: 9.00-18.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 31 stycznia 2017 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).