SZKOLENIE W PLANOWANYM TERMINIE ZOSTAŁO ODWOŁANE. PROSIMY O DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ OSÓB ZAINTERESOWANYCH BY MÓC PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE W INNYM TERMINIE TRAUMA MASOWA – ROLA I ZADANIA PSYCHOLOGA – I EDYCJA SZKOLENIA

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

12 marca 2022 r.

Termin

ON-LINE platforma ZOOM

Miejsce

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

 

CEL SZKOLENIA:

wprowadzenie w tematykę traumatycznych wydarzeń o  charakterze masowym

TEMATYKA:

– społeczny wymiar traumy masowej: fazy reakcji grup i społeczności po wydarzeniu, zagadnienia związane ze wsparciem społecznym

– psychologiczny wymiar traumy masowej: bezpośrednie reakcje okołotraumatyczne

– specyfika i zasady udzielania pomocy psychologicznej w sytuacji traumy masowej na miejscu wydarzenia: co i jak diagnozujemy, na czym polega pierwsza pomoc psychologiczna, kto i jakiej pomocy potrzebuje

–  przygotowanie własne psychologa do podjęcia interwencji psychologicznej na miejscu wydarzenia

 

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:

Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich).

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

 

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

 

LICZBA GODZIN: 10 godzin dydaktycznych (10.00 -19.00). W trakcie zajęć będzie przerwa obiadowa i krótkie przerwy (1,5 godz).

 

FORMA ZAJĘĆ: wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

 

KOSZT:

370 zł – w terminie do 12 lutego 2022 r.

400 zł – po 12 lutego 2022 r.

Dane do wpłaty:

Akademia Psyche Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych 

31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6

06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

 

Przewidywana liczna uczestników: 20

 

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 12 lutego 2022 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

 

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).