TRAUMA PRENATALNA – przyczyny, konsekwencje, profilaktyka, terapia. Stopień pierwszy (wykłady i warsztaty)

dr n. hum. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, mgr Maria Wojaczek, mgr Paulina Kołosowska, mgr Gabriela Eliasz-Łukasiewicz

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.

Termin

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków

Miejsce

Dwudniowy cykl wykładów przeznaczony jest dla specjalistów spotykających się w pracy zawodowej z traumą prenatalną i międzypokoleniową.

Chodzi tu zatem o:

 • psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, nauczycieli, wychowawców, katechetów,
 • pracowników służby zdrowia – pielęgniarki, położne, rehabilitantów, terapeutów, lekarzy,
 • księży i siostry zakonne.

Treści wykładów i warsztatów:

Emilia LICHTENBERG-KOKOSZKA: Pamięć prenatalna i międzypokoleniowa (wykłady)

 • biomedyczne i psychopedagogiczne aspekty pamięci prenatalnej
 • dobre i złe wspomnienia z prenatalnego okresu życia człowieka jako determinanta dalszego rozwoju
 • pamięć międzypokoleniowa. Epigenetyczne dowody wpływu przeszłości rodzinnej na funkcjonowanie kolejnych pokoleń
 • świadomość „międzypokoleniowych obciążeń”, możliwość wprowadzenia zmian

Paulina KOŁOSOWSKA: Nieprawidłowości prenatalnego okresu życia. Diagnoza, terapia (warsztaty)

 • jak odpamiętać to co zapamiętane a nie pamiętane. Elementy artteterapi w pracy z więzią prenatalną (ćwiczenia)
 • symbolika okresu prenatalnego w życiu codziennym – co widziałeś kiedy jeszcze nie widziałeś (wykład)
 • powrót do łona (relaksacja)

Maria WOJACZEK: Wrażliwość dziecka prenatalnego (wykłady)

 • czynniki zaburzające kształtowanie więzi prenatalnej między matką, ojcem i poczętym dzieckiem
  (w tym: wpływ urazów okołoporodowych, wcześniejszych strat prenatalnych, diagnostyki prenatalnej)
 • wyobrażenie i percepcja poczętego dziecka w przestrzeni indywidualnych doświadczeń rodziców
 • rola i znaczenie edukacji prenatalnej w budowaniu świadomego rodzicielstwa

Gabriela ELIASZ-ŁUKASIEWICZ: Pamięć ciała (warsztaty)

 • przejawy fizyczne nieprawidłowości prenatalnego okresu życia – diagnoza, możliwości terapeutyczne. Przykłady warsztatowe różnych terapii
 • znaczenie rehabilitacji holistycznej – własnej, dziecka oraz rodziny w różnych aspektach objawów somatycznych oraz stresu
 • oddech – czucie siebie jako początek samoświadomości

Prowadzący:
Emilia LICHTENBERG-KOKOSZKA
Doktor nauk humanistycznych, dyplomowana położna Adiunkt w zakładzie Pedagogiki Ogólnej, Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania z pogranicza pedagogiki i medycyny koncentrują się wokół prenatalnego i perinatalnego okresu w życiu rodziny. Jest autorką ponad 40. artykułów w czasopismach i pozycjach zwartych, autorką książki: Biomedyczne i psychopedagogiczne aspekty ciąży oraz współredaktorką sześciu kolejnych książek. Prowadzi wykłady, warsztaty i szkolenia dla młodzieży i dorosłych (rodzice, psycholodzy, pedagodzy, personel medyczny) z zakresu prenatalnego i perinatalnego okresu życia ludzkiego.

Maria WOJACZEK
Magister nauk o rodzinie Studentka V roku psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek międzynarodowej orgaznizacji z zakresu Edukacji Prenatalnej we Włoszech (ISPPE International School for Prenatal and Perinatal Education). Współpracownik fundacji LA QUERCIA MILLENARIA – PERINATAL HOSPICE obejmującej opieką rodziny z dzieckiem chorym w prenatalnym okresie życia. Zainteresowania: psychopedagogika prenatalna, psychologia prokreacji oraz psychologia zdrowia. Prowadzi zajęcia i warsztaty dla rodziców z dzieckiem prenatalnym.

Paulina KOŁOSOWSKA
Magister psychologii, psychoterapeuta, trener, mediator, doula. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowski Centrum Psychodynamicznym. Od 2008r. mediator w Krajowym Centrum Mediacji. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Ekopsychologia. Trener z zakresu pracy i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Od 2009r współpracuje ze Stowarzyszeniem Znaczny Stopień Integracji. Sekretarz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Prowadzi swój autorski program „bez bólowych porodów w hipnozie”. Prowadzi prywatna praktykę psychoterapeutyczną w Krakowie, gdzie hipnozę stosuje w wielu rodzajach zaburzeń w szczególności z kobietami w ciąży, dziećmi, młodzieżą. Pracuje też z parami planującymi poczęcie dziecka oraz tymi, które je utraciły. Prowadzi psychoterapię więzi prenatalnej i okołoporodowej.

Gabriela ELIASZ-ŁUKASIEWICZ
Dyplomowana pielęgniarka, fizjoterapeutka, coach, trener biznesu. Absolwentka licznych kursów i szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie rehabilitacji (PNF, Terapia manualna, Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, Terapia Narządów Wewnętrznych). Wykładowca i instruktor oraz współorganizator i prelegent licznych kursów z zakresu masażu, terapii manualnej oraz rehabilitacji w ginekologii i położnictwie. Obecnie prowadzi własną praktykę Klinika Zdrowia – Rehabilitacja. Jej pasja to techniki osteopatyczne szczególnie w pediatrii.  Współpracuje w projektach szkoły rodzenia prowadząc edukacje dla kobiet ciężarnych oraz zajęcia z aktywności fizycznej oraz radzenia sobie ze stresem dla przyszłych mam, przygotowujące do porodu oraz zajęcia dla kobiet wracających do formy po okresie macierzyństwa. Organizuje spotkania wspomagające rozwój osobisty i coachingowy. W holistycznym podejściu łączy prace z ciałem , emocjami, motywacją oraz tym co nienazwane.

PROGRAM WARSZTATÓW:

SOBOTA

9.00 – 10.30 Rozwój poczętego dziecka. Pamięć prenatalna (2×45 min. wykład, dr. E. Lichtenberg-Kokoszka)
Przerwa na kawę
11.00 – 12.30 Epigenetyka – pamięć międzypokoleniowa (2×45 min. wykład, dr. E. Lichtenberg-Kokoszka)
12.45 – 13.30 Świadomość prenatalnych oraz „międzypokoleniowych obciążeń”, możliwość wprowadzenia zmian (1×45 min. wykład, dr. E. Lichtenberg-Kokoszka)
Obiad
14.30 – 16.00 Wrażliwość dziecka prenatalnego (2×45 min. wykład, mgr. M. Wojaczek)
Przerwa na kawę
16.30 – 18.00 Wyobrażenie i percepcja poczętego dziecka w przestrzeni indywidualnych doświadczeń rodziców (2×45 min. wykład, mgr. M. Wojaczek)
18.00 – 18.45 Rola i znaczenie edukacji prenatalnej w budowaniu świadomego rodzicielstwa (1×45 min. wykład, mgr. M. Wojaczek)

NIEDZIELA
9.00 – 10.30 Jak odpamiętać to co zapamiętane a nie pamiętane. Elementy artteterapii w pracy z więzią prenatalną (2×45 min. warsztat, mgr. P. Kołosowska)
Przerwa na kawę
11.00 – 12.30 Symbolika okresu prenatalnego w życiu codziennym – co widziałeś kiedy jeszcze nie widziałeś (2×45 min. wykład, , mgr. P. Kołosowska)
12.45 – 13.30 Powrót do łona (1×45 min. warsztat, , mgr. P. Kołosowska)
Obiad
14.30 – 16.00 Pamięć ciała – przejawy fizyczne nieprawidłowości prenatalnego okresu życia – diagnoza, możliwości terapeutyczne (2×45 min. wykład, mgr. G. Eliasz-Łukasiewicz)
Przerwa na kawę
16.30 – 18.00 Znaczenie rehabilitacji holistycznej – własnej, dziecka oraz rodziny w różnych aspektach objawów somatycznych oraz stresu (2×45 min. warsztat, mgr. G. Eliasz-Łukasiewicz)
18.00 – 18.45 Oddech – czucie siebie jako początek samoświadomości (1×45 min. warsztat, mgr. G. Eliasz-Łukasiewicz)

KOSZT: 450 zł

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).