szkolenie odwołane TRAUMA SEKSUALNA JAKO PROBLEM KLINICZNY W PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ – VI EDYCJA SZKOLENIA”

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

szkolenie odwołane

Termin

ON-LINE platforma ZOOM

Miejsce

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TEMATYKA:

  • Gwałt jako wydarzenie traumatyczne: konsekwencje  psychologiczne,  oraz  konsekwencje psychopatologiczne
  • Opis modelu indywidualnej reakcji na traumę seksualną jako punkt wyjścia do programowania pomocy psychologicznej
  • Cele i zasady interwencji psychologicznej: wczesna interwencja, interwencja kryzysowa, specyfika psychoterapii ofiar traumy seksualnej

 

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:

Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich).

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

 

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

LICZBA GODZIN: 10 godzin dydaktycznych (10.00 -19.00). W trakcie zajęć będzie przerwa obiadowa i krótkie przerwy (1,5 godz).

FORMA ZAJĘĆ: wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

KOSZT:

360 zł – w terminie do 2 września 2021 r.

400 zł – po 2 września 2021 r.

Dane do wpłaty:

Akademia Psyche Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych 

31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6

06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 2 września 2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).