TRAUMATYCZNA ŻAŁOBA – DIAGNOZA I TERAPIA

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

Kraków 15-16 listopada 2014

Termin

KRAKOWSKIE CENTRUM PSYCHOLOGICZNE SALVATE ul. WRZESIŃSKA 6/7

Miejsce

TRAUMATYCZNA ŻAŁOBA – DIAGNOZA I TERAPIA

Kraków 15-16 listopada 2014Osoba prowadząca:
dr n. hum. Wanda Badura-Madej
Informacje o osobie prowadzącej:
Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Tematy:

  • Natura doznań psychicznych w sytuacjach utraty w wyniku wydarzeń traumatycznych
  • Żałoba złożona (complicated grief) – żałoba traumatyczna (traumatic grief) – podobieństwa i różnice, kryteria diagnostyczne
  • Pomoc psychologiczna dla osób doświadczających traumatycznej żałoby na różnych etapach tego procesu: pierwsza pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia
  • Przygotowanie własne do pracy w sytuacjach traumatycznej żałoby : osobisty stosunek pomagającego do przemijania, utrat, cierpienia , czyli refleksja nad podstawami filozoficzno-antropologicznymi udzielania pomocy oraz refleksja nad własnymi doświadczeniami utraty
  • Obciążenia emocjonalne dla pomagającego w sytuacjach traumatycznej żałoby: wtórna traumatyzacja, przeciwprzeniesienie

Metody: zajęcia warsztatowe, analizy kazuistyczne, wykład

Liczba godzin dydaktycznych: 15
Koszt: 290 zł.
Czas trwania: łącznie 15 godzin warsztatowych, w sobotę w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 10:00 – 13.30 (z przerwą na kawę)
Przewidywana liczna uczestników: 20
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 30 października, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).