ZE WZGLĘDU NA ZBYT MAŁĄ ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ SZKOLENIE NIE ODBĘDZIE SIĘ W PLANOWANYM TERMINIE. BĘDZIEMY CZEKAĆ NA KOLEJNE ZGŁOSZENIA, BY MÓC USTALIĆ INNY TERMIN WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE – XIII EDYCJA SZKOLENIA

mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

ON-LINE

Forma Prowadzenia Szkolenia

11 - 12 maja 2024 r.

Termin

ON-LINE platforma ZOOM

Miejsce

TEMATYKA SZKOLENIA:

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z warsztatem diagnostycznym w zakresie psychologii klinicznej pacjenta dorosłego. 

 1. Wywiad kliniczny jako podstawowe narzędzie diagnostyczne w psychologii klinicznej: a) wymiar objawowy, b) wymiar osobowościowy. Problematyka poziomów diagnostycznych u konkretnego pacjenta.
 2. Aspekty nozologiczne, funkcjonalne i interakcyjne w klinicznej diagnozie psychologicznej i ich relacje do diagnozy medycznej.
 3. Wnioskowanie w diagnozie – hipotezy i ich weryfikacja; struktury diagnostyczne (na przykładach konkretnych przypadków klinicznych przynależnych do konkretnych jednostek chorobowych).
 4. Punkty wyjścia i kolejne etapy w procesie diagnozowania; metody, determinanty wyboru metod, błędy w diagnozowaniu.
 5. Problematyka algorytmizacji i ustrukturowania procesu diagnozowania versus zasada podążania za pacjentem.
 6. Zasady dobierania metod testowych adekwatnych do stawianych hipotez i konkretnych przypadków.
 7. Wybrane testy: Wechsler, MMPI-2 itp. jako wyjściowa płaszczyzna analizy pacjenta.
 8. Pogłębianie diagnozy i weryfikacja szczegółowych hipotez dotyczących zaburzeń funkcji poznawczych, osobowości itp. poprzez dobieranie bardziej szczegółowych metod po wstępnej analizie objawów klinicznych (testy do badania funkcji czołowych, analizy i syntezy wzrokowej, innych szczegółowych zaburzeń osobowości i objawów psychopatologicznych).
 9. Zagadnienia metod projekcyjnych jako uzupełnienie diagnozy.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: mgr Andrzej Janiak

Informacje o prowadzącym: Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek).

Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych (ul. Skarbowa 4; Krakowska 39). Tam głównie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego.

Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.

W latach 1989 oraz 1991 – udział w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.

Zdobyte uprawnienia:

 • 1996 r. – I-szy stopień specjalizacji klinicznej
 • 2006 r. – II-gi stopień specjalizacji klinicznej
 • 1999 r. – uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:

 • podstaw diagnostyki klinicznej,
 • podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w Szpitalu im. Babińskiego),
 • wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej,
 • wykorzystania psychorysunku w terapii pacjentów psychiatrycznych.

W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni.

Od 2006 r. uczy specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych. Szkoli także psychologów pracujących w zawodzie w ramach dodatkowych zapotrzebowań i zamówień; okazjonalnie przeprowadza szkolenia także dla innych grup zawodowych (np. społecznych kuratorów sądowych) z podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz elementów psychoedukacji.

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich) chcących się nauczyć jak pisać opinie psychologiczne lub dla tych psychologów, którzy chcieliby pogłębić swoją sztukę pisania opinii.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich i studentów IV i V roku studiów dwustopniowych (po ukończeniu I stopnia studiów na kierunku psychologia).

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

W przypadku studentów II stopnia studiów psychologicznych wymagany jest też skan dyplomu ukończenia I stopnia studiów na kierunku psychologia.

 ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE. Zaświadczenia z podpisem osoby prowadzącej zostaną wysłane zostaną wysłane przesyłką pocztową do około 2-3 tygodni po szkoleniu.

KOSZT: 600 zł. przy wpłacie do 11 kwietnia 2024 r., 650 zł po 11 kwietnia 2024 r. Zniżka dla studentów IV i V roku jednolitych studiów magisterskich: 500 zł. przy wpłacie do 11 kwietnia 2024 r., 550 zł po 11 kwietnia 2024 r.

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 11 kwietnia 2024 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Dane do wpłaty:

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche

ul. Wrzesińska 6/6   31-031 Kraków

59 1240 1431 1111 0011 3440 2221

CHĘĆ OTRZYMANIA FAKTURY NA FIRMĘ PROSIMY ZGŁASZAĆ NAJPÓŹNIEJ DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA SIĘ SZKOLENIA. OSOBOM, KTÓRE TEGO NIE ZGŁOSZĄ BĘDĄ WYDRUKOWANE PARAGONY FISKALNE, CO UNIEMOŻLIWI WYSTAWIENIE FAKTURY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z krótkimi przerwami). W niedzielę nie ma przerwy obiadowej.

UWAGA: TRZEBA MIEĆ ZAINSTALOWANY PROGRAM ZOOM

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).