WCZESNE OBJAWY ZABURZEŃ DEMENTYWNYCH – CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA RÓŻNICOWA W BADANIU NEUROPSYCHOLOGICZNYM – I EDYCJA SZKOLENIA

dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka

Prowadzący

ON-LINE

Forma Prowadzenia Szkolenia

25-26 listopada 2023 r.

Termin

platforma ZOOM

Miejsce

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

  1. Objawy zaburzeń otępiennych i rola psychologa w diagnozie chorób neurodegeneracyjnych.
  2. Znaczenie wywiadu i obserwacji w diagnozie otępienia. Ocena głębokości deficytów funkcjonowania emocjonalno-społecznego badanych.
  3. Wskazania dotyczące procedury badania psychologicznego w chorobach otępiennych. Znaczenie metod przesiewowych versus pogłębionej oceny neuropsychologicznej w diagnozie chorób neurodegeneracyjnych – praktyczne podejście do badania pacjenta.
  4. Badania przesiewowe w diagnostyce otępienia. Ich zalety i ograniczenia.
  5. Diagnoza różnicowa objawów demencji – odróżnianie wczesnych objawów neurozwyrodnieniowych od objawów depresyjnych, objawów związanych z procesem starzenia się typowych dla wieku, objawów wtórnych do schorzeń somatycznych, innych.
  1. Diagnostyka i zróżnicowanie zespołów otępiennych w tym; choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe (FTD), otępienie z ciałami Lewy’ego (DLB), otępienie w zespołach parkinsonowskich, otępienie naczyniopochodne (VD), otępienie mieszane (Mixed Dimensions). Studia przypadków.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej. Doświadczony, wieloletni  praktyk w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej dorosłych i młodzieży.

Starszy Specjalista neuropsycholog, w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. Opiekun staży specjalizacyjnych, koordynator praktyk oraz wolontariatów dla psychologów i studentów psychologii.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Neurobiologii i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Inicjator i opiekun Sekcji Terapii Neuropsychologicznej Koła Naukowego Pragma. Realizuje  wiele projektów naukowo-terapeutycznych grupowych i indywidualnych, między innymi treningi pamięci, grupy wsparcia i inne zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rozwojową i nabytą dysfunkcją OUN, np. z autyzmem, zmianami pourazowymi i demencją.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu neuropsychologii klinicznej, realizatorka projektów naukowo-badawczych, współpracująca z różnymi specjalistycznymi ośrodkami klinicznymi i badawczo-naukowymi.

UCZESTNICY:

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez  Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

UWAGA 1: Organizator szkolenia nie zapewnia otrzymania przez Uczestników prezentacji ze szkolenia.

UWAGA 2: Szkolenie nie ma charakteru ćwiczeniowego, polegającego na analizie wyników testów neuropsychologicznych.

KOSZT: 600 zł, przy wpłacie do 25 października 2023 r. Po 25 października 2023 r. 650 zł.

dane do płatności:

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche

31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6

nr konta:
06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z krótkimi przerwami).

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 25 października 2023 r.  nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).