WCZESNE OBJAWY ZABURZEŃ DEMENTYWNYCH – CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA RÓŻNICOWA W BADANIU NEUROPSYCHOLOGICZNYM – I EDYCJA SZKOLENIA

dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka

Prowadzący

ON-LINE

Forma Prowadzenia Szkolenia

25-26 listopada 2023 r.

Termin

platforma ZOOM

Miejsce

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

  1. Objawy zaburzeń otępiennych i rola psychologa w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych.
  2. Znaczenie wywiadu i badania w diagnozie otępienia. Ocena głębokości rozpadu funkcjonowania organizmu-społecznego skóry.
  3. Procedury dotyczące procedur badań lekarskich w chorobach otępiennych. Znaczenie metod przesiewowych versus pogłębionej oceny neuropsychologicznej w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych – zastosowanie do badania pacjenta.
  4. Badania przesiewowe w diagnostyce otępienia. Ich zalety i cechy.
  5. Diagnoza różnicowa zaburzenia demencji – określenie kierunku działania zmian neurozwyrodnieniowych od zaburzeń depresyjnych, postępowanie w związku z wejściem w stan typowych dla wieku zmian, postępowanie wobec schorzeń wtórnych do schorzeń somatycznych oraz innych.
  1. Diagnostyka i zróżnicowanie organów otępiennych w tym; choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe (FTD), otępienie z ciałami Lewy’ego (DLB), otępienie w zespołach parkinsonowskich, otępienie naczyniopochodne (VD), otępienie mieszane (Mixed Dimensions). Studia przypadków.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Neuropsycholog, specjalista psycholog kliniczny, doświadczony, wieloletni praktyk w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej dorosłych i młodzieży.

Starszy specjalista neuropsycholog w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie, opiekun staży specjalizacyjnych, koordynator praktyk oraz wolontariatów dla psychologów i studentów psychologii.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Neurobiologii i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Inicjator i opiekun Sekcji Terapii Neuropsychologicznej Koła Naukowego Pragma. Realizuje wiele projektów naukowo-terapeutycznych grupowych i indywidualnych, między innymi zajęcia dotyczące funkcjonowania pamięci, grupy wsparcia i inne zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rozwojową i nabytą dysfunkcją OUN, np. z autyzmem, zmianami pourazowymi i demencją.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu neuropsychologii środkowej, realizatorka projektów naukowo-badawczych, współpracująca z oddziałami specjalistycznymi klinicznymi i badawczo-naukowymi.

UCZESTNICY :

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

 

ZAŚWIADCZENIA:

Nauczyciele szkolenia zaświadczenie, pomocnicy podniesienia tłumaczeń zawodowych, zatrudnieni przez Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

UWAGA 1:  Organizator szkoleń nie zapewnia udziału przez uczestników prezentacji ze szkolenia.

UWAGA 2:  Szkolenie nie ma objawów ćwiczeniowych, oceniam wyniki testów neuropsychologicznych.

KOSZT: 600 zł, przy wpłacie do 25 października 2023 r. Po 25 października 2023 r. 650 zł.

dane do płatności:

Szkolenia i Usługi ACADEMIA
ul. Wrzesińska 6/6, 31-031 Kraków

nr konta:

31253000082062127464570001

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę iw sobotę w Godziny: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z krótkimi przerwami).

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku ze szkolenia po 25 października 2023 r. nie usłyszysz za szkolenie.

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).