WPROWADZENIE DO DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

Dr hab. n. hum. Barbara Bętkowska-Korpała i mgr Anna Przenzak

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

13 listopad 2015 r

Termin

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków

Miejsce

WARSZTAT pt. „Wprowadzenie do dialogu motywującego” prezentuje metodę pracy, którą można wykorzystywać w rożnych obszarach zawodowych: w leczeniu, w edukacji, w pracy socjalnej, a także w kształtowaniu relacji w zespole.

William Miller i Stephen Rollnick – twórcy tego podejścia – definiują Dialog Motywujący (DM) jako skoncentrowaną na osobie, opartą na współpracy formą prowadzenia klienta w kierunku wydobywania i wzmacniania motywacji do zmiany przez analizę i rozwiązywanie ambiwalencji.
Metoda DM powstała w latach 80-tych ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych i początkowo była stosowana w terapii uzależnień. Obecnie znajduje zastosowanie w motywowaniu osób z problemami w zakresie szeroko rozumianych problemów zdrowotnych i społecznych. Jest to metoda, której wysoka skuteczność jest oparta na danych naukowych i zdobywa coraz większe uznanie specjalistów różnych dziedzin.

DM korzysta z nurtu terapii humanistycznej i poznawczo-behawioralnej a także z podejścia systemowego. Podejście to zakłada, że pomoc jest najbardziej skuteczna, kiedy klient/pacjent wewnętrznie zaangażuje się w proces zmian. DM jako model komunikacji, wymaga partnerskiej współpracy z klientem/pacjentem i pełnego szacunku wywoływania w nim jego własnej motywacji do zmiany. Skupia się na rozpoznaniu i wykorzystaniu wartości, celów i strategii klienta/pacjenta oraz zachowuje szacunek dla jego autonomii. Taka postawa terapeuty DM powoduje, że strategie do zmiany wychodzą od klienta, co wzmacnia jego motywację do działania, podnosi poczucie własnej skuteczności oraz sprzyja uzyskaniu trwalszej zmianie.

OSOBY PROWADZĄCE:
Dr hab. n. hum. Barbara Bętkowska-Korpała – specjalista psychologii klinicznej, trener, psychoterapeuta. Kieruje Zakładem Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

mgr Anna Przenzak – absolwentka pedagogiki na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień. Terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Ukończyła prowadzoną przez Instytut Psychiatrii i Neurologii szkołę psychoterapii, atestowana przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada 18 letnie doświadczenie w terapii osób uzależnionych i członków ich rodzin. Prowadzi szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie dialogu motywującego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu dialogu motywującego.

Czas trwania: 10 h szkoleniowych w godzinach 10 – 19 z przerwą obiadową 1,5h i przerwami na kawę

Grupa: do 20 osób – różni specjaliści

KOSZT: 260 zł przy płatności do 21 października, 290 zł przy płatności do 28 października, po 28 października 320 zł

UWAGA: Po dniu 28 października nie będą zwracane opłaty za szkolenie przy rezygnacji z uczestnictwa.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).