WYKORZYSTANIE GENOGRAMU W PRAKTYCE KLINICZNEJ I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

mgr Józef Bogacz

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

28-29 marca 2015r.

Termin

Kraków, szczegóły będą podane w późniejszym terminie.

Miejsce

Informacje o prowadzącym: psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i od roku 1989 superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Poradni Rodzinnej Ośrodka Terapii i Rehabilitacji Psychoz w Krakowie oraz na Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadzi też prywatną praktykę.
W latach 1994 – 2012 był współorganizatorem i współprowadzącym Kursu Systemowej Terapii Rodzin. Aktualnie prowadzi zajęcia w zakresie podejścia systemowego oraz pracy z osobami w kryzysach i po kryzysach psychicznych w ramach całościowych kursów psychoterapii w Krakowie, Gliwicach i Warszawie. Jest organizatorem corocznych seminariów dotyczących terapii systemowej z udziałem prominentnych niemieckich terapeutów pracujących w tym podejściu, w latach 1993 – 2002 Klausa Deisslera, zaś od roku 2003 Thomasa Kellera.
Prowadzi superwizję kilku zespołów terapeutycznych i superwizję indywidualną.

UCZESTNICY: szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, którzy pragną rozumieć sprawy swoich pacjentów/klientów/podopiecznych w kontekście ich przekazów międzypokoleniowych, jak również aktualnej sytuacji i relacji wewnątrzrodzinnych. Korzyść ze szkolenia mogą też odnieść psychoterapeuci, niekoniecznie pracujący w podejściu systemowym, chcący poszerzyć widzenie problemów swoich pacjentów/klientów o perspektywę rodzinną.

PLAN SZKOLENIA
1. Czym jest genogram i korzyści płynące z posługiwania się nim
2. Symbolika stosowana w genogramach
3. Zasady konstruowania genogramu
4. Interpretacja genogramu
5. Ćwiczenia warsztatowe dotyczące sporządzania i interpretacji genogramu
6. Wykorzystanie genogramu w psychoterapii indywidualnej i rodzinnej
7. Wykorzystanie genogramu w pomocy psychologicznej

KOSZT 350 zł. (płatne do 15 marca 2015r.)
380 zł. (płatne po 15 marca 2015r.)

CZAS TRWANIA: łącznie 20 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15 marca, nie będą zwracane opłaty za kurs.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).