XVII Intensywny Trening Balintowski III Seminarium Balintowskie dla Liderów Grup Balinta

Szanowni Państwo!

Kontynuując wieloletnią tradycję zapraszamy do udziału w XVII Intensywnym Treningu Balintowskim połączonym z III Seminarium Balintowskim dla Liderów i Kandydatów na Liderów, który odbędzie się w dniach 8-10 października 2021 w Częstochowie.

Trening jest adresowany do osób wykonujących zawody pomocowe (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, etc.), które chciałyby głębiej zrozumieć relacje ze swoimi pacjentami, klientami, uczniami i przyjrzeć się bliżej trudnym emocjom pojawiającym się niekiedy w ich pracy zawodowej oraz do kandydatów na liderów grup Balinta, certyfikowanych liderów, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności prowadzenia grup.