XVII Intensywny Trening Balintowski III Seminarium Balintowskie dla Liderów Grup Balinta

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

Termin

Miejsce

Szanowni Państwo!

Kontynuując wieloletnią tradycję zapraszamy do udziału w XVII Intensywnym Treningu Balintowskim połączonym z III Seminarium Balintowskim dla Liderów i Kandydatów na Liderów, który odbędzie się w dniach 8-10 października 2021 w Częstochowie.

Trening jest adresowany do osób wykonujących zawody pomocowe (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, etc.), które chciałyby głębiej zrozumieć relacje ze swoimi pacjentami, klientami, uczniami i przyjrzeć się bliżej trudnym emocjom pojawiającym się niekiedy w ich pracy zawodowej oraz do kandydatów na liderów grup Balinta, certyfikowanych liderów, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności prowadzenia grup.

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).