ZACHOWANIA SUICYDALNE U MŁODZIEŻY – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

24 – 25 października 2015 r.

Termin

Ośrodek Terapeutyczny Dom, ul. Konarskiego 48/2 Kraków

Miejsce

Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

TEMATYKA SZKOLENIA:

  • Problematyka suicydalna u młodzieży a kryzys adolescencyjny
  • Specyfika zachowań suicydalnych u młodzieży
  • Sygnały zagrożenia suicydalnego i wyzwalacze zachowań suicydalnych charakterystyczne dla młodzieży
  • Diagnoza nastolatka z zachowaniami suicydalnymi z wykorzystaniem modelu syndromu presuicydalnego Ringela
  • Różnicowanie pomocy psychologicznej w zależności od etapu rozwoju tendencji suicydalnych:  przed próbą samobójczą, po próbie samobójczej (nastolatek i jego rodzina), po dokonanym samobójstwie (rodzina, grupa rówieśnicza)
  • Prewencja i postwencja suicydalna  – tworzenie systemy pomocy

FORMA ZAJEĆ: wykład, zajęcia warsztatowe

KOSZT:
290 zł. – do dnia 10 października 2015r.
320 zł. – po dniu 10 października 2015r.

CZAS TRWANIA: 15 godzin dydaktycznych, w sobotę w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 10:00 – 13.30 (z przerwą na kawę)
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 10 października, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).