SZKOLENIE W PLANOWANYM TERMINIE ZOSTAŁO ODWOŁANE. PROSIMY O DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ OSÓB ZAINTERESOWANYCH BY MÓC PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE W INNYM TERMINIEZASADY DIAGNOZOWANIA I OPINIOWANIA W NEUROPSYCHOLOGII KLINICZNEJ – III EDYCJA SZKOLENIA

dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

19-20 marca 2022 r.

Termin

ON-LINE platforma ZOOM

Miejsce

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Kontakt z chorym neurologicznie, jako proces diagnostyczno – terapeutyczny na różnych etapach leczenia.
 2. Diagnostyka różnicowa w badaniu neuropsychologicznym, objawy neuropsychiatryczne.
 3. Diagnoza w klinice ogniskowych uszkodzeń mózgu i na dalszych etapach leczenia.
 4. Badanie osób z nabytą ogniskową dysfunkcją oun (np. udar, uraz, nowotwór)
 5. Diagnoza osób z zaburzeniami neurorozwojowymi i chorych przewlekle (np. Demencje, SM)
 6. Zasady postępowania w trakcie diagnozowania osób z dysfunkcją oun w zakresie:
  1. orzecznictwa rentowego
  2. orzekania o stopniu uszczerbku na zdrowiu
  3. orzekania w sprawie zdolności do pracy, do nauki itp.
  4. orzecznictwa sądowego
 7. Problemy etyczno-moralne diagnozowania i opiniowania neuropsychologicznego.
 8. Opiniowanie neuropsychologiczne – na podstawie analizy przypadków.

 

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej. Doświadczony, wieloletni  praktyk w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej dorosłych i młodzieży.

Starszy Specjalista neuropsycholog, w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. Opiekun staży specjalizacyjnych, koordynator praktyk oraz wolontariatów dla psychologów i studentów psychologii.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Neurobiologii i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Inicjator i opiekun Sekcji Terapii Neuropsychologicznej Koła Naukowego Pragma. Realizuje  wiele projektów naukowo-terapeutycznych grupowych i indywidualnych, między innymi treningi pamięci, grupy wsparcia i inne zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rozwojową i nabytą dysfunkcją OUN, np. z autyzmem, zmianami pourazowymi i demencją.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu neuropsychologii klinicznej, realizatorka projektów naukowo-badawczych, współpracująca z różnymi specjalistycznymi ośrodkami klinicznymi i badawczo-naukowymi.

 

UCZESTNICY:

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

 

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

 

UWAGA 1: Organizator szkolenia nie zapewnia otrzymania przez Uczestników prezentacji ze szkolenia.

UWAGA 2: Szkolenie nie ma charakteru ćwiczeniowego, polegającego na analizie wyników testów neuropsychologicznych.

 

KOSZT: 600 zł, przy wpłacie do 19 lutego 2022 r. Po 19 lutego 2022 r. 650 zł.

Dane do wpłaty:

Akademia Psyche Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych 

31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6

06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

 

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z krótkimi przerwami).

 

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 19 lutego 2022 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

 

UWAGA: TRZEBA MIEĆ ZAINSTALOWANY PROGRAM ZOOM

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).