ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2® – XXIV EDYCJA SZKOLENIA

mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

ON-LINE

Forma Prowadzenia Szkolenia

25-26 marca 2023

Termin

platforma ZOOM

Miejsce

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Szkolenie stanowi przedstawienie jednej z najbardziej rozpowszechnionych w psychologii klinicznej metod kwestionariuszowego badania osobowości – MMPI. Jest adresowane do osób, które do tej pory nie pracowały  z testem MMPI-2 lub nie wykorzystywały jego wyników do stworzenia rozbudowanej diagnozy klinicznej.

W trakcie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami stosowania testu i obliczania jego wyników. Zaprezentowane będą najważniejsze kanony interpretacyjne, zarówno dla skal kontrolnych, jak i klinicznych. Zostaną one przedstawione na wybranych przykładach odnoszących się do rozmaitych grup pacjentów.
Reguły te będą bazą dla bardziej złożonych interpretacji, omawianych także w trakcie warsztatów MMPI-2 – kurs zaawansowany.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do testu MMPI-2®, w tym ograniczenia i możliwości metody oraz
  jej zastosowania.
  Procedura badania i wstępnego opracowania wyników oraz ogólne zasady
  interpretacji psychometrycznej.
  Charakterystyka skal kontrolnych, klinicznych oraz dodatkowych.
  4. Zasady interpretacji całościowej.
  5. Charakterystyka zaburzeń osobowości, reakcji kryzysowych i sytuacyjnych
  na wybranych przykładach.
  6. Charakterystyka zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych na wybranych
  przykładach.
  7. Charakterystyka zaburzeń afektywnych na wybranych przykładach.
  8. Charakterystyka zaburzeń psychotycznych na wybranych przykładach.
  9. Charakterystyka niektórych syndromów psychoorganicznych.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:
Mgr Andrzej Janiak w latach 1991-2017 był pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek). Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych, gdzie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego. Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.
W latach 1989 oraz 1991 – udział w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.
Zdobyte uprawnienia: certyfikat psychoterapeutyczny Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1999) oraz 2. stopień specjalizacji klinicznej (2006).
Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:
– podstaw diagnostyki klinicznej,
– podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym.
– wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej.
W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni. Od 2006 r. uczył specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczony dla psychologów, absolwentów, znających tę metodę diagnostyczną lub chcących się nauczyć posługiwania i interpretacji MMPI.
Na szkoleniu będą przedstawione także zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI-2
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich.

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT: 550 zł. przy wpłacie do 25 lutego 2023 r., 600 zł po 25 lutego 2023 r. . Zniżka dla studentów IV i V roku jednolitych studiów magisterskich: 450 zł. przy wpłacie do 25 lutego 2023 r., 500 zł po 25 lutego 2023 r.

dane do płatności:

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche

31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6

nr konta:
06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę  i 8.00 – 14.30 w niedzielę.

Przewidywana liczna uczestników: 20
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 25 lutego 2023 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

UWAGA: TRZEBA MIEĆ ZAINSTALOWANY PROGRAM ZOOM

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).