ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

24-25 października 2015r.

Termin

Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom

Miejsce

TEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Kodeks etyczno-zawodowy psychologa; tajemnica zawodowa
 2. Ustalenie kontraktu: opinii, diagnozy; Zgoda na udział w badaniu
 3. Informacje zwrotne dla badanego
 4. Rodzaje opinii i orzeczeń. Cele opracowywania opinii
 5. Standardy psychologicznych świadczeń zdrowotnych
 6. Elementy opinii, selekcja materiału, interpretacja danych
 7. Opis procesu diagnozowania
 8. Opis kontaktu i dane z wywiadu
 9. Opis metod diagnostycznych
 10. Zasady stosowania testów psychologicznych oraz opis ich wyników w opinii psychologicznej
 11. Błędy w opiniach
 12. Analiza przykładowych opinii

PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak

Informacje o prowadzącym: Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek) .

Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych (ul. Skarbowa 4; Krakowska 39). Tam głównie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego.

Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.

W latach 1989 oraz 1991 – udział w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.

Zdobyte uprawnienia:

1996 r. – I-szy stopień specjalizacji klinicznej

2006 r. – II-gi stopień specjalizacji klinicznej

1999 r. – uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:

– podstaw diagnostyki klinicznej,

– podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w Szpitalu im. Babińskiego),

– wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej,

– wykorzystania psychorysunku w terapii pacjentów psychiatrycznych.

W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni.

Od 2006 r. uczy specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych. Szkoli także psychologów pracujących w zawodzie w ramach dodatkowych zapotrzebowań i zamówień; okazjonalnie przeprowadza szkolenia tekże dla innych grup zawodowych (np. społecznych kuratorów sądowych) z podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz elementów psychoedukacji.

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla studentów i absolwentów studiów psychologicznych chcących nauczyć się jak pisać opinie psychologiczne lub dla tych psychologów, którzy chcieliby pogłębić swoją sztukę pisania opinii.

KOSZT: 370 zł. przy wpłacie do 10 października 2015r. Po tej dacie 400 zł.

Zniżki dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich: 320 zł. przy wpłacie do 10 października 2015r. i 350 zł po tej dacie.

CZAS TRWANIA: łącznie 20 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00 – 18.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 10 października, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).