ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

10-11 października

Termin

Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom

Miejsce

PLAN SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do testu MMPI, w tym ograniczenia i możliwości metody oraz
jej zastosowania.
2. Procedura badania i wstępnego opracowania wyników oraz ogólne zasady
interpretacji psychometrycznej.
3. Charakterystyka skal kontrolnych, klinicznych oraz dodatkowych.
4. Zasady interpretacji całościowej.
5. Charakterystyka zaburzeń osobowości, reakcji kryzysowych i sytuacyjnych
na wybranych przykładach.
6. Charakterystyka zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych na wybranych
przykładach.
7. Charakterystyka zaburzeń afektywnych na wybranych przykładach.
8. Charakterystyka zaburzeń psychotycznych na wybranych przykładach.
9. Charakterystyka niektórych syndromów psychoorganicznych.

PROWADZĄCY:
Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. pracuje w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Specjalizuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego, zajmując się diagnostyką, psychoterapią indywidualną i grupową: prowadzi grupę terapeutyczną, psychoedukację, psychorysunek).
Od 1993 do 2000 był też zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych przy ul. Skarbowej 4 i Krakowskiej 39 (prowadzenie psychoterapii grupowej i psychorysunku, psychoterapii indywidualnej, diagnostyki dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego).
Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.
W latach 1989 i 1991 uczestniczył w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.
Zdobyte uprawnienia:
1996 r. – I-szy stopień specjalizacji klinicznej
2006 r. – II-gi stopień specjalizacji klinicznej
1999 r. – uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:
– podstaw diagnostyki klinicznej,
– podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w Szpitalu im. Babińskiego),
– wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej,
– wykorzystania psychorysunku w terapii pacjentów psychiatrycznych.
W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni.
Od 2006 r. uczy specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych. Szkoli także psychologów pracujących w zawodzie w ramach dodatkowych zapotrzebowań i zamówień; okazjonalnie przeprowadza szkolenia tekże dla innych grup zawodowych (np. społecznych kuratorów sądowych) z podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz elementów psychoedukacji.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczony dla psychologów znających tę metodę diagnostyczną oraz dla psychologów chcących nauczyć się posługiwania i interpretacji MMPI.
Na szkoleniu będą przedstawione także zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI-2
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.
Szkolenie stanowi przedstawienie jednej z najbardziej rozpowszechnionych psychologii klinicznej, metod kwestionariuszowego badania osobowości – MMPI. W jego trakcie zaprezentowane zostaną różne podejścia do interpretacji objawów, zaburzeń oraz profili osobowości. Przedstawione będą one na wybranych przykładach odnoszących się do rozmaitych grup pacjentów.
Szkolenie przybliży możliwości testu w zakresie diagnostyki oraz wykorzystania zdobytych informacji w dalszej pracy z pacjentem, w psychoterapii. Ukazane będą możliwości progresywnego rozumienia pacjentów, określanie przypuszczalnego kierunku zmian w odniesieniu zarówno do objawów jak i rozwoju danych jednostek.

Koszt 370 zł przy płatności do 25.09.2015r.
400 zł przy płatności po 25.09.2015r.

Dla Członków Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce:

340 zł przy płatności do 25.09.2015r.

370 zł przy płatności po 25.09.2015r.

Dla studentów psychologii:

300 zł przy płatności do 25.09.2015r.

330 zł przy płatności po 25.09.2015r.

UWAGA: Z POWODU WSPÓLNEJ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZE STOWARZYSZENIEM PSYCHOLOGÓW SĄDOWYCH W POLSCE,

DOWÓD WPŁATY PROSIMY PRZESŁAĆ NA ADRES: academiapsyche@wp.pl

natomiast WPŁAT ZA SZKOLENIE PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO:

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW SĄDOWYCH W POLSCE

ul. Ładna 4-6/5 31-444 Kraków

konto: Bank PKO BP 63102029060000140201289735

CZAS TRWANIA: łącznie 18 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00-16.00 w niedzielę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 25 września, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 

Pobierz formularz zgłoszenia

 

 

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).