ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2® – XXV EDYCJA SZKOLENIA TERMIN

Mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

ON-LINE

Forma Prowadzenia Szkolenia

21-22 WRZEŚNIA 2024

Termin

ON-LINE

Miejsce

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Szkolenie stanowi przedstawienie jednej z najbardziej rozpowszechnionych w psychologii klinicznej metod kwestionariuszowego badania osobowości – MMPI. Jest adresowane do osób, które do tej pory nie pracowały  z testem MMPI-2 lub nie wykorzystywały jego wyników do stworzenia rozbudowanej diagnozy klinicznej.

W trakcie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami stosowania testu i obliczania jego wyników. Zaprezentowane będą najważniejsze kanony interpretacyjne, zarówno dla skal kontrolnych, jak i klinicznych. Zostaną one przedstawione na wybranych przykładach odnoszących się do rozmaitych grup pacjentów.
Reguły te będą bazą dla bardziej złożonych interpretacji, omawianych także w trakcie warsztatów MMPI-2 – kurs zaawansowany.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do testu MMPI-2®, w tym ograniczenia i możliwości metody oraz
  jej zastosowania.
 2. Procedura badania i wstępnego opracowania wyników oraz ogólne zasady
  interpretacji psychometrycznej.
 3. Charakterystyka skal kontrolnych, klinicznych oraz dodatkowych.
  Zasady interpretacji całościowej.
 4. Charakterystyka zaburzeń osobowości, reakcji kryzysowych i sytuacyjnych
  na wybranych przykładach.
 5. Charakterystyka zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych na wybranych
  przykładach.
 6. Charakterystyka zaburzeń afektywnych na wybranych przykładach.
 7. Charakterystyka zaburzeń psychotycznych na wybranych przykładach.
 8. Charakterystyka niektórych syndromów psychoorganicznych.

 

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:

Mgr Andrzej Janiak w latach 1991-2017 był pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek). Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych, gdzie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego. Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.
W latach 1989 oraz 1991 – udział w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.
Zdobyte uprawnienia: certyfikat psychoterapeutyczny Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1999) oraz 2. stopień specjalizacji klinicznej (2006).
Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:
– podstaw diagnostyki klinicznej,
– podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym.
– wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej.
W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni. Od 2006 r. uczył specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych.

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich) chcących się nauczyć jak pisać opinie psychologiczne lub dla tych psychologów, którzy chcieliby pogłębić swoją sztukę pisania opinii.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich i studentów IV i V roku studiów dwustopniowych (po ukończeniu I stopnia studiów na kierunku psychologia).

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

W przypadku studentów II stopnia studiów psychologicznych wymagany jest też skan dyplomu ukończenia I stopnia studiów na kierunku psychologia.

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE. Zaświadczenia z podpisem osoby prowadzącej zostaną wysłane zostaną wysłane przesyłką pocztową do około 2-3 tygodni po szkoleniu.

KOSZT: 600 zł. przy wpłacie do 21 sierpnia 2024 r., 650 zł po 21 sierpnia 2024 r. Zniżka dla studentów IV i V roku jednolitych studiów magisterskich: 500 zł. przy wpłacie do 21 sierpnia 2024 r., 550 zł po 21 sierpnia 2024 r.

Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 21 sierpnia 2024 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Dane do wpłaty:

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche

 1. Wrzesińska 6/6   31-031 Kraków

59 1240 1431 1111 0011 3440 2221

CHĘĆ OTRZYMANIA FAKTURY NA FIRMĘ PROSIMY ZGŁASZAĆ NAJPÓŹNIEJ DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA SIĘ SZKOLENIA. OSOBOM, KTÓRE TEGO NIE ZGŁOSZĄ BĘDĄ WYDRUKOWANE PARAGONY FISKALNE, CO UNIEMOŻLIWI WYSTAWIENIE FAKTURY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę  i 8.00 – 14.30 w niedzielę.

Przewidywana liczna uczestników: 20

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).